Przed dokonaniem zakupów należy przejść przez proces rejestracji. Został on przedstawiony w tym artykule. Po pomyślnie przeprowadzonym procesie rejestracji należy zalogować się i wrócić do niniejszego poradnika.

Ekran sklepu

W celu zakupienia usług należy przejść na stronę sklepu.

Na pierwszej stronie zostały ukazane panele produktów, które są najczęściej kupowane. Tuż nad nimi, z prawej strony, znajduje się opcja pozwalająca posortować produkty według następującej hierarchii:

 • Po nazwie: A – Z,
 • Po nazwie: Z – A,
 • Po cenie: od najniższej,
 • Po cenie od najwyższej.
ekran produktów

Z prawej strony znajduje się lista zakładek podzielona według kategorii.

 • Serwery
  • Maszyny wirtualne
  • Storage
  • Systemy operacyjne
  • Sieć
  • Serwery archiwizacyjne
  • Storage archiwizacyjny
  • Firewall
 • Aplikacje
  • Serwery Zimbra
  • SerweryNextcloud
  • Serwery VPN
 • Licencje Microsoft
  • Bazy danych SQL
  • Zdalny pulpit
 • Wsparcie
  • Wsparcie techniczne
  • Kopia zapasowa

Panel reprezentujący dany produkt wygląda następująco. Składa się on z grafiki prezentacyjnej, nazwy, krótkiego spisu cech, ceny oraz przycisku pozwalającego na dodanie produktu do koszyka.

Proces zakupu

Poniżej został przedstawiony proces zakupu i wyszukiwania produktów na podstawie 3 różnych koszyków.

Koszyk I

Przejść do zakładki „Maszyny wirtualne” i na panelu produktu o nazwie „VM03 Enterprise” kliknąć przycisk „Do koszyka”.

vm03

Następnie w zakładce „systemy operacyjne” odnaleźć „MS Windows Server 2016 Std” i dodać do koszyka.

Windows server 2016

W kolejnym kroku zostanie dodany certyfikat VPN. Przejść do zakładki „Sieć” i dodać do koszyka „OpenVPN Certyfikat 1 połączenie”.

certyfikat ovpn

Na koniec zostaje dodane dodatkowe miejsce dla maszyny wirtualnej. W tym celu przejść do zakładki „Storage” i na pozycji „Storage Hybrid SAS 500 GiB” kliknąć przycisk „Do koszyka”.

hybrid sas 500GB

Po dodaniu wszystkich produktów przejść do koszyka. W tym celu wystarczy kliknąć ikonę kosza znajdującą się w prawej górnej części strony.

Liczba znajdująca się nad ikoną informuje ile produktów zostało dodanych.

Po kliknięciu ikony koszyka zostanie ukazany następujący widok.

drugi ekran koszyka

Można tutaj zobaczyć spis wszystkich produktów znajdujących się w koszyku. Zmieniając wartość liczbową w kolumnie ilość można dodać kolejne produkty danego typu, wówczas pole wartości zostaje zmienione. Poniższe zdjęcie przedstawia koszyk wraz z dwoma certyfikatami VPN.

 

koszyk z dwoma certyfikatami

Jak można zauważyć, wartość pozycji certyfikatu OpenVPN zostało zwiększona po zmianie ilości z 1 na 2. Modyfikacji uległa również wartość zakupów.

W celu kontynuowania należy wcisnąć przycisk „Przejdź dalej” znajdujący się u dołu widoku koszyka. 

Kolejny krok to wybranie dnia wystawienia faktury. Jest to dzień miesiąca, w którym będzie generowania faktura za zakupione usługi.

dzien rozliczeniowy

Jeśli na koncie nie ma dnia otrzymania faktury należy wpisać dzień i kliknąć „+Dodaj”. Jeśli istnieje już dzień rozliczeniowy należy go wybrać.

Kliknięcie symbolu oka spowoduje wyświetlenie wszystkich zakupionych produktów, które są powiązane z danym dniem rozliczeniowym.

Wybór innego dnia niż dzisiejszy spowoduje wystawienie faktury za pełny okres rozliczeniowy oraz za różnice od dnia obecnego do wybranego dnia rozliczenia. Cena produktów na fakturze zostanie przekalkulowana przez ilość dni od dnia zakupu do wybranego dnia miesiąca oraz zostanie dodany pełny okres rozliczeniowy. Kolejna faktura zostanie wystawiona w wybranym dniu miesiąca w wysokości standardowej ceny za cały okres rozliczeniowy.

Po zaznaczeniu, bądź wpisaniu, dnia rozliczeniowego należy wcisnąć przycisk „Przejdź Dalej”.

Kolejnym krokiem jest przypisanie produktów do maszyny wirtualnej. W tym celu należy wybrać daną maszynę z listy, znajdującej się przy produktach tego wymagających. W naszym przypadku wszystkie produkty zostaną przypisane do maszyny VM03.

przypisanie vm03

Poniżej tabeli znajduje się pole tekstowe pozwalające zapisać ewentualne uwagi odnośnie zamówienia.

uwagi

W celu przejścia do kolejnego etapu transakcji należy kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.

ekran wyboru płatności

Płatności można dokonać za pomocą tradycyjnego przelewu jak i wykorzystując płatności tpay. Więcej informacji odnośnie metod płatności znajduje się na końcu wpisu. Po wybraniu danego sposobu należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

Po pomyślnym złożeniu zamówienia zostanie wyświetlony następujący komunikat.

potwierdzenie zamówienia

W przypadku wybrania płatności tpay zostanie również otworzona strona pozwalająca na dokonanie płatności.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w panelu klienta w zakładce zamówienia jak i zgłoszenia.

Przykładowy koszyk II

Przejść do zakładki „Maszyny wirtualne”, odnaleźć produkt o nazwie „VM02 Business” i kliknąć przycisk „Do koszyka.”

vm02

Następnie przejść do zakładki „Systemy operacyjne” i dodać produkt o nazwie „System Ubuntu 16,04 LTS”.

W zakładce „Storage” odnaleźć pozycję „storage Performance All-Flash 100GiB ” i również dodać do koszyka.

all flash 100gb

Ostatnią rzeczą jaka zostanie dodana do koszyka jest to publiczny adres IP. Przejść do zakładki „Sieć”, odnaleźć produkt o nazwie „Dodatkowy publiczny adres IPv4” i kliknąć przycisk „Do koszyka”.

ipv4

Po dodaniu wszystkich rzeczy przejść do koszyka. W tym celu odnaleźć ikonę koszyka, znajdującą się w górnej części całej strony a następnie ją kliknąć.

Liczna znajdująca się zaraz nad ikoną koszyka informuje ile produktów aktualnie się w nim znajduje.

Okno koszyka zostało przedstawione poniżej.

okno koszyka

Główną częścią widoku koszyka jest lista produktów, które aktualnie się w nim znajdują. Za jej pomocą można zwiększyć ilość danej pozycji, sprawdzić cenę jednostkową oraz sprawdzić wartość danej pozycji. Klikając ikonę, znajdującą się w danym wierszu, powodujemy usunięcie danej pozycji.

W celu kontynuowania procesu zakupu należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. 

Kolejnym krokiem jest wybranie, bądź dodanie dnia rozliczeniowego. Jest to dzień miesiąca, w którym będzie wystawiana faktura za rzeczy znajdujące się w aktualnym koszyku.

dzien rozliczeniowy

W przypadku chęci dodania dnia otrzymania faktury należy wpisać wybrany dzień i kliknąć „+Dodaj”. Jeśli dzień rozliczeniowy już dodany należy go wybrać. 

Kliknięcie symbolu oka spowoduje wyświetlenie wszystkich zakupionych produktów, które są już powiązane z danym dniem rozliczeniowym.

Wybór innego dnia niż dzisiejszy spowoduje wystawienie faktury za pełny okres rozliczeniowy oraz za różnice od dnia obecnego do wybranego dnia rozliczenia. Cena produktów na fakturze zostanie przekalkulowana przez ilość dni od dnia zakupu do wybranego dnia miesiąca oraz zostanie dodany pełny okres rozliczeniowy. Kolejna faktura zostanie wystawiona w wybranym dniu miesiąca w wysokości standardowej ceny za cały okres rozliczeniowy.

Po zaznaczeniu, bądź wpisaniu, dnia rozliczeniowego należy wcisnąć przycisk „Przejdź Dalej”.

Kolejnym krokiem jest powiązanie produktów. Niektóre rzeczy tego wymagają ponieważ są bezpośrednio zależne od maszyny wirtualnej i nie mogą zostać zakupione bez przypisania.

powiazanie

W każdych pozycjach, które wymagają powiązania, została ukazania lista. Należy z niej wybrać do jakiej maszyny wirtualnej dany towar ma zostać przypisany. W przedstawionym przypadku będzie to maszyna VM02 Business.

Poniżej tabeli znajduje się miejsce do wpisania uwag dotyczących zamówienia. 

uwagi

Po przypisaniu wszystkich produktów, które tego wymagają należy kliknąć przycisk „Przejdź do płatności.”

Zostanie ukazany ekran wyboru metody płatności.

płatność

Ostatnim krokiem jaki należy wykonać jest kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlony następujący komunikat.

W przypadku wybrania płatności tpay zostanie również otworzona strona pozwalająca na dokonanie płatności.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w panelu klienta w zakładce zamówienia jak i zgłoszenia.

Przykładowy koszyk III

W zakładce „Maszyny wirtualne” znaleźć produkt o nazwie „VM04 DBaaS” i dodać go do koszyka w ilości 3 sztuk. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć 2 razy na przycisk „Do koszyka”.

vm04

W dalszej kolejności dodać systemy operacyjne dla maszyn wirtualnych. W zakładce „Systemy operacyjne” odnaleźć produkty nazwie „Linux Debian 9” i „MS Windows Server 2016 Std” oraz dodać je do koszyka.

linux debian 9
Windows server 2016

Następnie, w zakładce „Storage” odnaleźć 2 pozycje i dodać w następującej ilości, „Storage Hybrid SAS 500 GiB” – 1szt. i „Storage Performance All-Flash 100 GiB” – 2szt.

100gb ssd

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki „Firewall”. Do koszyka dodać produkt o nazwie „Mikrotik Cloud Hosted Router”.

vm mt chr

Ostatni produkt znajduje się w zakładce „Sieć”. Odnaleźć produkt „Private VLAN” i dodać go do koszyka.

W celu kontynuowania zakupów przejść do koszyka. Ikona pozwalająca na to znajduje się w prawej górnej części strony, została również przedstawiona na poniższym zdjęciu.

ikona koszyka

Okno koszyka prezentuje się następująco.

koszyk 3

Poniżej listy zakupowej znajduje się przycisk „Przejdź dalej”. Kontynuowanie procedury zakupu wymaga jego wciśnięcia.

przejdź dalej przycisk

Kolejnym korkiem jest wybranie, bądź dodanie, dnia rozliczeniowego. Ekran wyboru i dodawania został przedstawiony poniżej.

rozliczenie

W przypadku chęci dodania dnia otrzymania faktury należy wpisać wybrany dzień i kliknąć „+Dodaj”. Jeśli dzień rozliczeniowy już dodany należy go wybrać. 

Kliknięcie symbolu oka spowoduje wyświetlenie wszystkich zakupionych produktów, które są już powiązane z danym dniem rozliczeniowym.

Wybór innego dnia niż dzisiejszy spowoduje wystawienie faktury za pełny okres rozliczeniowy oraz za różnice od dnia obecnego do wybranego dnia rozliczenia. Cena produktów na fakturze zostanie przekalkulowana przez ilość dni od dnia zakupu do wybranego dnia miesiąca oraz zostanie dodany pełny okres rozliczeniowy. Kolejna faktura zostanie wystawiona w wybranym dniu miesiąca w wysokości standardowej ceny za cały okres rozliczeniowy.

Po zaznaczeniu, bądź wpisaniu, dnia rozliczeniowego wcisnąć przycisk „Przejdź Dalej”. Zostanie otwarty widok podsumowania zamówienia.

Niektóre produkty nie mogą zostać zakupione bez ich przypisania. Aby to zrobić trzeba rozwinąć listę znajdującą się w wierszu danego produktu. Następnie wybrać do jakiej maszyny ma zostać przypisany.

przypisywanie koszyk 3

Poniżej tabeli znajduje się miejsce na ewentualne uwagi dotyczące zamówienia.

uwagi do zamówienia 3

Wciśniecie przycisku „Przejdź do płatności” spowoduje otworzenie widoku wyboru płatności. Więcej informacji odnośnie metod płatności znajduję się na końcu poradnika.

wybór płatności 3

Po dokonaniu wyboru sposobu płatności wcisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”. System dokona dodania produktów do konta. 

Po zakończonym procesie zamawiania zostanie przedstawione następujące okno.

pomyślne zamówienie 3

Metody płatności

Dostępne są 2 metody.

Pierwsza polega na tradycyjnym przelewie bankowym. Zostanie wygenerowany odpowiedni dokument, który będzie dostępny w zakładce faktury w panelu klienta. Więcej informacji odnośnie zakładki znajduje się w tym artykule.

Druga metoda polega na skorzystaniu z internetowych płatności tpay obsługiwanych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. 

W przypadku tradycyjnego przelewu proces zaksięgowania, jak i dokonania wpłaty, jest znacznie dłuższy. Jeśli priorytetem jest szybkość dostępu do zakupionej maszyny zalecane jest skorzystanie z płatności tpay.