W zakładce faktury znajdują się faktury do wszystkich posiadanych produktów.

test

Na widoku znajdują się dwie listy faktur – proforma oraz faktury VAT. Można znaleźć tutaj podstawowe informacje o każdej z faktur. Są to między innymi data wystawienia, nazwa faktury, czy kwota brutto.

W celu podejrzenia szczegółowych danych związanych z fakturą, bez pobierania jej, wystarczy kliknąć na jej nazwę. Zostanie wyświetlone następujące okno. 

szczegóły faktury

W tym miejscu można sprawdzić dodatkowe informacje związane z danymi rozliczeniowymi oraz jakie pozycje znajdują się na fakturze.

Pobieranie faktur

Faktury w formie plików .pdf można pobrać na dwa sposoby.

Sposób I polega na wciśnięciu ikony zaznaczonej poniżej, znajdującej się w wierszu z wybraną fakturą.

Przycisk pobierania fkatury

Sposób II polega na przejściu do widoku szczegółowego danej faktury oraz skorzystania z przycisku „Pobierz fakturę”.

przycisk pobierz-szczegóły

Niezależnie od wybranego sposobu pobierania, na mail kontaktowy zostanie wysłana wiadomość z informacją o wygenerowaniu faktury, oraz linkiem pozwalającym na jej pobranie.