Dodanie reguły zapory zezwalającej na ruch przychodzący w OPNsense możliwe jest przez interfejs GUI dostępny jako strona w przeglądarce internetowej. Aby utworzyć nową regułę należy przejść pod adres maszyny w przeglądarce, zalogować się a następnie otworzyć zakładkę „Firewall” > „Rules” > „WAN”

Aby otworzyć kreator tworzenia nowej reguły zapory należy kliknąć w znak plusa w prawym górnym rogu.

Tutaj w kreatorze należy wybrać poniższe wartości:

– „Action” – „Pass” aby zezwolić na połączenie

– „Direction” – „in” aby były brane pod uwagę połączenia przychodzące

– „Source” – „Single host or Network” a poniżej wpisać adres IP podany przez wsparcie techniczne w zgłoszeniu mailowym oraz wybrać numer 32 po prawej stronie od pola do wpisywania.

– „Destination” – „This Firewall”

– „Description” – opis dla reguły widoczny w liście zasad zapory.

Po zapisaniu reguły przyciskiem u dołu strony należy zaakceptować zmiany przyciskiem „Apply changes” aby nowo dodana zasada zaczęła działać.

Po zastosowaniu zmian pracownicy wsparcia technicznego będą w stanie połączyć się zapory w celu przeprowadzenia prac serwisowych.