Aby utworzyć regułę dostępową w zaporze sieciowej systemu Windows Server  należy w pierwszej kolejności otworzyć przystawkę zarządzania „Zapora Windows Defender z zabezpieczeniami zaawansowanymi”. Po jej otwarciu należy zwrócić uwagę z jakiego profilu zapory korzysta obecnie serwer. Będzie to potrzebne w momencie dodawania reguły zapory pozwalającej na połączenie.

Aby dodać nową regułę zezwalającą na dostęp zdalny, należy wejść w reguły przychodzące

A następnie z prawego panelu wybrać opcję utworzenia nowej reguły.

Po otwarciu kreatora tworzenia nowej reguły zapory, należy wybrać opcję tworzenia reguły dla portu

W następnym kroku wybrać typ połączenia TCP oraz numer portu dla połączenia RDP (domyślnie jest to port 3389). Jeżeli jego numer jest dla Ciebie nieznany, istnieje możliwość zezwolenia na ruch na wszystkich portach.

Dalej, zezwolić na połączenie.

W następnym kroku należy wybrać profil zapory który sprawdzony został zaraz po otwarciu okna zapory.

W ostatnim kroku należy nadać regule nazwę, aby w przyszłości wiedzieć co ona robi oraz kto z niej powinien korzystać.

Po poprawnym utworzeniu, nowa reguła powinna pojawić się na górze listy. Po jej utworzeniu należy podjąć jeszcze dodatkowy krok w celu zabezpieczenia serwera przed nieuprawnionym dostępem. Aby tego dokonać należy kliknąć na wybraną regułę prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję „Właściwości”

Po otwarciu nowego okna, przejść do zakładki „Zakres” a następnie zaznaczyć opcję „Te adresy IP:” przy napisie „Zdalny adres IP”.

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, z prawej strony odblokowuje się przycisk dodawania, więc należy w niego kliknąć. Po otwarciu kolejnego okna, wpisać adres IP przesłany przez wsparcie techniczne w celu udzielenia dostępu pracownikom wsparcia.

Po poprawnym wpisaniu danych, zatwierdzić je przyciskiem OK w tym oraz poprzednim oknie tak aby zastosować zmiany.

Od momentu wciśnięcia przycisku OK, wyłącznie pracownicy wsparcia technicznego mają możliwość łączenia się z pulpitem zdalnym tego serwera.