Podpis elektroniczny może być używany przy wysyłaniu deklaracji do urzędu, podczas używania np. Comarch ERP Optima, Sage Symfonia lub innego programu który posiada możliwość przesyłania deklaracji urzędowych w sposób elektroniczny.

Korzystanie z podpisu kwalifikowanego na serwerze wirtualnym jest możliwe, jednak wymaga od użytkownika lub administratora podjęcia kilku kroków w celu ich udostępnienia.

Najpierw na komputerze lokalnym do którego wpięty będzie podpis, należy zainstalować sterowniki do czytnika podpisu. Jeżeli korzystamy z systemu Windows 10 lub Windows 11, w przypadku nowszych podpisów wystarczy przejść w ustawieniach komputera do zakładki Windows Update i zaktualizować sterowniki opcjonalne, natomiast w przypadku starszych kart lub innych czytników, wymagane może być przejście na stronę producenta podpisu elektronicznego i pobranie sterowników.

Poza zainstalowaniem sterowników konieczne jest także zainstalowanie programu obsługującego podpisy. W przypadku podpisów KIR jest to program CryptoCard Suite, w przypadku podpisów firmy Certum, program nazywa się proCertum. Oczywiście istnieją także inni producenci i każdy z nich posiada swoją własną aplikację.

Kiedy podpis jest już poprawnie zainstalowany i zarejestrowany w systemie, można połączyć się z serwerem na którym wykorzystywany będzie podpis przez Pulpit zdalny. Podczas łączenia należy pamiętać aby w oknie połączenia zaznaczyć opcję udostępnianie kart inteligentnych. Aby tego dokonać, należy przejść do zakładki „Zasoby lokalne > Więcej” i w niej zaznaczyć opcję Karty inteligentne lub funkcja Windows Hello dla firm.

Po połączeniu z serwerem, instalujemy na nim programy do obsługi podpisu kwalifikowanego oraz sterowniki, tak samo jak na komputerze lokalnym.

W poniższym przykładzie zostanie pokazana metoda podpisywania z użyciem programów Szafir oraz CryptoCard Suite. Żeby podpisać dokument, uruchamiamy program Szafir i wybieramy opcję Podpisz

Następnie wybieramy dokument który chcemy podpisać

Po wybraniu, przechodzimy do procesu podpisywania, gdzie możemy przejrzeć dokument który wybraliśmy.

Po przejrzeniu klikamy OK i na następnej stronie klikamy Podpisz

Teraz należy wprowadzić PIN podpisu i zatwierdzić przyciskiem OK

Klikamy OK, i po zakończeniu podpisywania, nasz plik posiada naszą sygnaturę.