System Windows Server jest bardzo dobrą bazą do uruchomienia wielu usług, jak na przykład: systemy bazodanowe, programy typu ERP czy strony internetowe. Ważnym czynnikiem w takim wypadku jest odpowiednie zabezpieczenie go przed dostępem ze strony osób niepożądanych. Domyślnie, serwery w NSIX są wydawane użytkownikowi w stanie czystym, z podstawową konfiguracją zapory sieciowej, umożliwiającej użytkownikowi bezpieczne korzystanie z usługi. Należy jednak pamiętać o tym, że podczas instalacji nowych programów, a nawet ról serwera, instalator może dodać nowe reguły, zmienić istniejące bądź nawet usunąć lub wyłączyć obecnie uruchomione, co otwiera nowe ścieżki ataku. Ponadto, sieć Internet nieustannie jest przeszukiwana przez różnego rodzaju boty, czy automaty skanujące, które szukają podatności w urządzeniach i serwerach z publicznymi adresami IP, a następnie próbują uzyskać dostęp do tych urządzeń.

Aby zabezpieczyć się przed takimi atakami, warto zastanowić się nad schowaniem swojej maszyny za zaporą sieciową, co w efekcie usuwa publiczny adres IP z serwera Windows i przenosi go na firewall, który od tego momentu staje się jedynym widocznym z sieci publicznej urządzeniem. W naszym sklepie posiadamy rozwiązania, które poza pełnieniem funkcji zapory sieciowej, pozwalają także na uruchomienie serwera VPN. Dzięki temu, możemy całkowicie zablokować dostęp zdalny z sieci publicznej i przenieść go na sieć VPN, co w efekcie pozwala nam znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa, bez potrzeby ponoszenia dużych kosztów.

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem takiego rozwiązania przy swoich serwerach, zapraszamy do kontaktu z działem wsparcia technicznego. Jeżeli jednak jesteś nowym klientem, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w celu skonfigurowania bezpiecznej usługi dla siebie.