Czy mogę we własnym zakresie zaktualizować system operacyjny bramy sieciowej?

Tak, klient może wykonywać na swoich maszynach wirtualnych aktualizacje systemów operacyjnych, jednak w przypadku bram sieciowych jest to działanie na własne ryzyko. Jako że jest to newralgiczny punkt połączenia pomiędzy siecią publiczną a serwerami wirtualnymi, należy mieć pewność, że rozwiązanie będzie w pełni stabilne.

Systemy operacyjne rozwiązań SDN są przez nas przed wprowadzeniem dokładnie testowane pod kątem stabilności, tak aby klienci otrzymywali od nas maszyny wirtualne działające bezproblemowo. Jeżeli w naszym sklepie pojawia się nowa wersja danego rozwiązania, oznacza że została ona przetestowana i można zaktualizować swoje, bez obaw o późniejsze działanie.

Wyzerowany czas pracy maszyny w panelu

Parametr czas pracy dostępny w panelu NSIX może ulec wyzerowaniu w przypadku gdy maszyna jest przenoszona między hostami lub prowadzone są prace serwisowe. W trakcie tych procesów maszyna jest zawsze dostępna i w rzeczywistości nie zmienia swojego stanu.

W przypadku jeżeli sami zrestartujemy lub wyłączymy maszynę czas pracy w panelu również ulegnie zmianie.

Aby poznać dokładny czas pracy maszyny bez uwzględniania ewentualnych prac serwisowych NSIX należy zalogować się do danego systemu i odczytać wewnętrzny parametr czasu pracy systemu.

Brak możliwości zalogowania przez RDP/SSH do nowego serwera

Wszystkie udostępnione serwery mają wyłącznie wyłączony dostęp przez RDP/SSH ze względów bezpieczeństwa. Aby włączyć zdalny należy zalogować się do serwera z poziomu konsoli w panelu NSIX a następnie włączyć daną funkcjonalność.

Istnieje możliwość włączenia zdalnego dostępu przed wydaniem zamówienia, w takim przypadku należy w komentarzu do zamówienia dodać informację, że serwer powinien mieć uruchomiony protokół RDP lub SSH.

Serwer posiada tylko 50GiB przestrzeni dyskowej, gdzie jest pozostała?

Na naszych serwerach domyślnie tworzymy wolumeny o wielkości 50GiB na cele systemowe. Jeżeli serwer został kupiony z większą przestrzenią dyskową można ją skonfigurować według własnego planu. W przypadku systemów Windows z poziomu przystawki zarządzanie dyskami, natomiast w przypadku systemów Linux z poziomu aplikacji do zarządzania LVM.

Istnieje możliwość utworzenia indywidualnej struktury wolumenów na etapie wydania serwera, taką informację należy umieścić w opisie do zamówienia.

W serwerze widnieje tylko część pamięci RAM

W przypadku niektórych systemów operacyjnych na serwerach wirtualnych NSIX stosujemy dynamiczną pamięć RAM. Oznacza to, system operacyjny może pokazywać przykładowo 4GB pamięci RAM mimo iż w wykupionym planie widnieje 16GB.

Mechanizm dynamicznej pamięci RAM przydziela odpowiednią wartość pamięci w zależności od obciążenia serwera. Jeżeli serwer wykazuje zapotrzebowanie na większą ilość pamięci, wirtualizator przydziela mu żądaną wartość aż do wyczerpania dostępnej wolnej pamięci kupionej w ramach danego planu.

Cały proces działa automatycznie i niezależnie, gdyby była potrzeba uruchomienia pamięci w trybie statycznym prosimy o utworzenie zgłoszenia przez panel podając ID usługi danego serwera.

Kupione licencje RDS nie działają

W ramach zakupu instalujemy zamówioną ilość licencji RDS (User CAL) na serwerze. Jednak aby licencje działały i mogły być wydawane dla użytkowników konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie roli Remote Desktop Services na serwerze Windows. Liczbę licencji i wykorzystanie można sprawdzić z poziomu przystawki „Menedżer Licencji RDS”.

Czy mogę podłączyć wiele serwerów do jednej sieci PVLAN?

Tak, w ramach sieci PVLAN nie ma ograniczeń co do ilości serwerów wirtualnych. Bez względu na ilość serwerów opłata za PVLAN jest stała.

Do danej sieci PVLAN możliwe jest podłączenie również routerów wirtualnych oraz serwerów dedykowanych.

Czy usługa serwera wirtualnego posiada funkcjonalność migawki?

Tak, każdy serwer wirtualny kupiony w NSIX posiada możliwość wykonania 3 migawek kontrolnych w poziomu panelu.

Każda z migawek przechowywana jest maksymalnie 7 dni a następnie automatycznie usuwana.

Po zalogowaniu do panelu możliwe jest zarządzanie migawkami, między innymi tworzenie, usuwanie lub przywracanie we własnym zakresie bez konieczności kontaktu z wsparciem technicznym.

Czy jest możliwość zmiany planu VM na wyższy lub niższy?

Podwyższenie parametrów serwera jest zawsze możliwe jeżeli w ofercie mamy dostępny wyższy plan od aktualnie kupionego. Część parametrów możliwa jest do zmiany bez konieczności wyłączania serwera wirtualnego.

Obniżenie parametrów serwera możliwe jest z wykluczeniem przestrzeni dyskowej. Przykładowo, przechodząc z planu zawierającego przestrzeń dyskową 200GiB na plan zawierający przestrzeń dyskową 100GiB nie będziemy w stanie zmniejszyć dysku z przyczyn technicznych. Po przejściu na niższy plan dodamy do faktury pozycję przestrzeń dyskowa 100GiB w celu wyrównania przestrzeni dyskowej w stosunku do rzeczywistego dysku.

W celu zmiany planu VM należy utworzyć zgłoszenie z poziomu panelu NSIX.

Rozłączanie połączenia VPN

Jeżeli następuje rozłączanie usługi certyfikatów VPN należy sprawdzić:
– połączenie internetowe z komputera końcowego, czy nie występują anomalie w dostępie do sieci typu utraty pakietów lub wysoki ping
– ewentualną możliwość zainstalowania tego samego certyfikatu na dwóch komputerach końcowych, jeżeli zaistnieje taka sytuacja obydwa komputery będą się naprzemiennie rozłączać.

Jeżeli problem związany jest z połączeniem internetowym należy skontaktować się z operatorem ISP lub sprawdzić urządzenia dostępowe. W przypadku wykrycia duplikowania certyfikatu należy dokupić dodatkowy certyfikat dla kolejnego komputera. Jeden kupiony certyfikat można jednocześnie używać wyłącznie na jednym komputerze.