Czy mogę zmienić konfigurację serwera wirtualnego?

Tak. Plany serwerów (VM01 / VM02 etc.) można zmieniać dowolnie na wyższy lub niższy. Istnieją jednak pewne ograniczenia techniczne, dotyczące dysków wirtualnych:

  • nie oferujemy możliwości zmniejszania dysków wirtualnych
  • w przypadku zmiany planu z wyższego na niższy, dysk wirtualny pozostanie o tej samej wielkości jak w planie wyższym
  • do następnej faktury rozliczeniowej doliczona zostanie kwota wynikająca z różnicy pomiędzy wielkością dysków wirtualnych

Konfigurację serwera z niższego na wyższy zmienić można w dowolnym momencie, z dniem wykonania rekonfiguracji zostanie uruchomiony nowy okres rozliczeniowy oraz konieczne jest opłacenie usługi.

Przejście z planu wyższego na niższy możliwe jest w dowolnym momencie, okresy rozliczeniowe pozostaną bez zmian, z tytułu rekonfiguracji z planu wyższego na niższy nie są zwracane żadne opłaty zgodnie z regulaminem świadczenia usług.

Rekonfiguracja w przypadku zmiany parametrów CPU wymaga wyłączenia maszyny wirtualnej.