Podczas dokonywania zakupu w sklepie należy wybrać dzień rozliczeniowy. Służy on do określenia dnia miesiąca, w którym ma zostać wystawiona faktura za usługi znajdujące się w aktualnym koszyku.

W przypadku nie posiadania dnia rozliczeniowego należy wpisać dzień najlepiej ten, w którym dokonywany jest zakup i kliknąć „+Dodaj”.

dodaj-dzienm

Jeśli zostały już wcześniej utworzone dni rozliczeniowe można do nich dodać usługi, które znajdują się w obecnym koszyku. Wystarczy użyć ikony zaznaczenia znajdującej się na zdjęciu poniżej. 

ikona zaznaczenia

W przypadku gdy istnieje potrzeba sprawdzenia produktów, które są powiązane z danym dniem rozliczeniowym należy kliknąć ikonę oka.

ikona-oka

Zostanie wyświetlona lista usług rozliczanych w danym dniu. Przedstawia ona nazwy produktów oraz daty ich zakupu.

lista produktów

Jeśli zostanie wybrany inny dzień rozliczeniowy niż ten, w którym dokonywany jest zakup system do ceny zamówienia doliczy koszt za różnicę między danymi dniami. Poniżej znajduję się wzór obliczania wysokości opłaty pierwszej faktury.

ostateczna cena = łączna wartość produktów w koszyku + (wartości produktów w koszyku / ilość dni w danym miesiącu * [ różnica między wybranym dniem rozliczeniowym a dniem dokonywania zakupu] ).

Przykładowo, dokonywany jest zakup maszyny wirtualnej o wartości 50zł w dniu 6 Marca. Okres rozliczeniowy został wybrany na 20 dzień miesiąca, ilość dni w Marcu wynosi 31. Mając te wszystkie informacje można zastosować wcześniej wspomniany wzór ostateczna cena = 50zł + (50zł / 31 * [20-6]). Ostateczny koszt zamówienia wynosi 72zł i 50 groszy. 

Powyższe obliczenia oparte są o ceny produktów w sklepie, które są wartościami netto.

Poniżej znajduje się podsumowanie zakupu oparte o dane przedstawione w przykładzie. Jak można zauważyć cena netto wynosi 72,50zł.

Faktura za każdy kolejny pełny okres rozliczeniowy będzie wystawiana z ceną zawartą w pozycji „Wartość zakupów w cyklu miesięcznym”.

Wybór innego dnia niż tego, w którym dokonywany jest zakup spowoduje wystawienie faktury za pełny okres rozliczeniowy oraz za różnice od dnia obecnego do wybranego dnia rozliczenia. Cena produktów na fakturze zostanie przekalkulowana przez ilość dni od dnia zakupu do wybranego dnia miesiąca oraz zostanie dodany pełny okres rozliczeniowy. Kolejna faktura zostanie wystawiona w wybranym dniu miesiąca w wysokości standardowej ceny za cały okres rozliczeniowy.