Zakładka zgłoszenia gromadzi wszystkie zapytania jakie zostały wysłane do firmy NSIX. Znajdują się tu również zgłoszenia z informacją o dokonanych zamówieniach.

tabela zgłoszeń

 W celu utworzenia nowego zgłoszenia trzeba wcisnąć przycisk „Dodaj nowe zgłoszenie”. Zostanie wówczas ukazany formularz zgłoszenia.

formularz zgłoszenia

Należy uzupełnić jego poszczególne pola:

  • W tytule podać ogólny temat zgłoszenia.
  • W produkcie podać czego dotyczy nasze zgłoszenie.
  • W typie zgłoszenia zostawić domyślnie wybraną opcję.
  • W części treść jak najdokładniej opisać problem, aby można było sprawnie go rozwiązać.

Po uzupełnieniu wszystkich części należy wybrać „Utwórz zdarzenie”. Zostanie ono dodane do listy zgłoszeń. W celu uzyskania więcej informacji odnośnie danego zgłoszenia należy kliknąć na nie. Zostanie wtedy ukazany następujący widok:

Szczegóły zgłoszenia

Z poziomu tego okna można dowiedzieć się wszystkich szczegółów związanych ze zgłoszeniem, sprawdzić kiedy zostało utworzone,  kto jest za nie odpowiedzialny, czego dotyczy oraz jaki ma status. Ponadto znajduje się tutaj pełna historia konwersacji oraz możliwość odpowiedzi. 

Czerwona ikona kłódki informuje o tym, że dane zgłoszenie zostało zamknięte. Oznacza to, że zostało ono rozwiązane i nie można wysyłać już wiadomości z nim związanych.

Ikony kłódek