Comarch ERP Optima jak każde oprogramowanie, z czasem dostaje poprawki związane z bezpieczeństwem czy funkcjonalnością, dlatego ważne jest aby mieć swoje oprogramowanie w najnowszej wersji.

Pomimo tego, że podczas samej aktualizacji tworzone są kopie zapasowe baz danych, warto zastanowić się nad stworzeniem jej samemu przed całym procesem dla 100% pewności.

Aby stworzyć kopię zapasową, należy w programie Optima, wejść w zakładkę Narzędzia (potrzebne będą do tego uprawnienia administratora) i wybrać opcję Kopia bezpieczeństwa

Po kliknięciu przycisku, wybieramy gdzie chcemy utworzyć tą kopię. W moim wypadku utworzę ją lokalnie

Od teraz jesteśmy prowadzeni przez asystenta, który pomoże nam zrobić kopię. Po kliknięciu Dalej, wybieramy które bazy mają być skopiowane

Następnie wybieramy gdzie chcemy zapisać naszą kopię. Comarch udostępnia nam możliwość utworzenia kopii w chmurze, lub lokalnie. Wybieramy interesującą nas opcję i klikamy Dalej

W następnym kroku, przy tworzeniu lokalnej kopii, możemy zmienić nazwę i lokalizację pliku. Ostatnie okno to weryfikacja archiwum i możliwość sprawdzenia kopii bezpieczeństwa. Jest to opcja warta zaznaczenia, w celu weryfikacji poprawności skopiowania wszystkich plików. Możemy także dodać opis który pomoże nam zidentyfikować w późniejszym czasie naszą kopię.

Po zakończeniu pracy przez asystenta, możemy bez obawy o utratę danych przystąpić do aktualizacji.

Aby przeprowadzić aktualizację, musimy pobrać ją najpierw ze strony Comarchu. Można tego dokonać po zalogowaniu się do naszego panelu klienta. Gdy posiadamy już plik wymagany do aktualizacji, otwieramy go i czekamy aż kreator instalacji zweryfikuje zawartość pakietu

Po uruchomieniu instalatora przechodzimy dalej, akceptujemy warunki korzystania z programu i pozwalamy aby nasz serwer został sprawdzony pod kątem kompatybilności z programem. Następnie zostanie wyświetlony komunikat o tym co zostanie zaktualizowane

Jeżeli podsumowanie instalacji zgadza się z naszymi wymaganiami, naciskamy przycisk dalej. Teraz rozpocznie się aktualizacja komponentów ERP Optima, po której zakończeniu pojawi się następujące okno.

Po zakończeniu pracy z instalatorem, uruchamiamy Optimę w celu przeprowadzenia aktualizacji i optymalizacji bazy danych do nowej wersji programu.

Klikając Tak uruchamiamy asystenta tworzenia kopii zapasowej, który pomoże nam stworzyć kopię bezpieczeństwa. Po ukończeniu jej tworzenia, logujemy się i powtarzamy ten proces

Gdy już zakończy się proces optymalizacji bazy danych, dostajemy możliwość zainstalowania nowych aktualizacji modułów.

Podczas instalacji aktualizacji musimy podać nasze dane autoryzacyjne do serwera SQL. Jeżeli jest to serwer zainstalowany razem z Optimą, wybieramy opcję Autoryzacja przez domenę NT, natomiast jeżeli jest to inny serwer, bądź ustawialiśmy własne hasło do bazy, musimy podać dane logowania

Aktualizacja modułów jest ostatnim krokiem aktualizacji oprogramowania Comarch ERP Optima.