Aktualizacja PHP5.x do 7.x – Debian/Ubuntu

Ten artykuł wyjaśnia w jaki sposób dokonać aktualizacji języka PHP z wersji 5.x do nowszej wersji 7.x Sprawdzenie obecnej wersji użytkowanego języka PHP można wykonać poleceniem: # php -v PHP 5.6.40-0+deb8u2 (cli) (built: Mar 30 2019 20:26:13) Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies with Zend OPcache v7.0.6-dev, […]

Czytaj dalej