Zarządzanie usuniętymi plikami Usunięcie danego pliku lub folderu nie jest równoznaczne z jego całkowitym usunięciem. Usunięte pliki lub foldery są przenoszone do Kosza. Aby całkowicie usunąć dany plik lub folder należy przejść do Kosza i tam go permanentnie usunąć. Pliki lub foldery znajdujące się w Koszu, są także automatycznie usuwane stamtąd, w celu zapewnienia miejsca w Nextcloud dla nowych plików lub folderów. Możliwe jest także, przywrócenie usuniętego pliku lub folderu. Opcja ta jest dostępna w Koszu pod przyciskiem „Przywróć”. Co się dzieje jeśli zostanie usunięty udostępniony plik lub folder? Usuwanie plików lub folderów jest nieco skomplikowane, gdy są one współdzielone z innymi użytkownikami, co ilustruje poniższy scenariusz:
  • Użytkownik 1 udostępnia folder „test” dla Użytkownika 2 oraz Użytkownika 3
  • Użytkownik 2 (odbiorca) usuwa plik lub folder „sub” znajdujący się wewnątrz folderu „test”
  • Folder „sub” zostaje przeniesiony do Kosza zarówno u Użytkownika 1 (właściciel), jak i Użytkownika 2 (odbiorca).
  • Natomiast Użytkownik 3 nie będzie miał kopii „sub” w swoim Koszu.
Natomiast kiedy Użytkownik 1 usunie folder podrzędny „sub”, zostanie on przeniesiony do Kosza Użytkownika 1. Jest także usuwany z współdzielenia (niewidoczny) z Użytkownikiem 2 oraz Użytkownikiem 3, ale nie jest umieszczany w ich Koszach. W jaki sposób Kosz zarządza dostępną przestrzenią dyskową? Aby mieć pewność, że użytkownicy Nextcloud nie przekroczą swoich limitów przestrzeni dyskowej, aplikacja Kosz tworzy przydział dla usuniętych plików lub folderów do maksymalnie 50% aktualnie dostępnej wolnej pamięci dyskowej. Jeśli usunięte pliki lub foldery przekroczą ten limit, Nextcloud usunie najstarsze pliki lub foldery (pliki lub foldery o najstarszych znacznikach czasu od momentu ich usunięcia), aż ponownie osiągnie limit wykorzystania pamięci. Nextcloud sprawdza wiek usuniętych plików lub folderów za każdym razem, gdy kolejne usuwane pliki lub foldery są dodawane do usuniętych. Domyślnie usunięte pliki lub foldery pozostają w koszu przez 30 dni. Dodatkowo, Nextcloud oblicza maksymalną dostępną przestrzeń za każdym razem, gdy dodawany jest nowy plik lub folder. Jeśli usunięte pliki lub foldery przekroczą nowe maksymalne dozwolone miejsce, Nextcloud „wygasi” stare usunięte pliki, aż limit zostanie ponownie osiągnięty.