Udostępnianie

Współdzielenie plików lub folderów jest możliwe poprzez nadanie odpowiednich uprawnień dla całych grup lub poszczególnych użytkowników Nextcloud. Możliwe jest także utworzenie udostępnienia publicznego poprzez utworzenie łącz typu hiperlink.

Aby współdzielić pliki lub foldery, należy uruchomić aplikację mobilną Nextcloud w systemie iOS.

Artykuł poświęcony instalacji aplikacji mobilnej Nextcloud w iOS jest dostępny w temacie: Aplikacja mobilna iOS w KB NSIX Data Center.

Następnie należy przy wybranym folderze lub pliku dotknąć ekran i kliknąć w Overflow Menu (trzy kropki). Na dole ekranu zostanie wyświetlonych kilka opcji.

W celu współdzielenia pliku lub folderu należy wybrać opcję Udostępnij. W kolejnym ekranie zostanie wyświetlonych kilka funkcji dotyczących folderu lub pliku.

Udostępniony w ten sposób plik lub folder może mieć funkcje:

  • tylko do odczytu – opcja Read Only.
  • możliwość przesłania kolejnego pliku lub folderu oraz ich edytowanie – opcja Allow upload and editing.
  • tylko przesyłanie plików – opcja File drop (upload only).

Możliwe jest także z poziomu aplikacji mobilnej Nextcloud zabezpieczenie pliku lub folderu hasłem, a także ustawienie daty określającej okres czasu na jaki dany plik lub folder zostanie udostępniony.

Kolejną funkcjonalnością Nextcloud za pomocą aplikacji mobilnej jest udostępnianie pliku lub folderu poprzez łącze typu hiperlink – należy przesunąć suwak przy opcji Udostępnij link.

W opcji Share możliwe jest współdzielenie zasobu (pliku lub folderu) z innymi użytkownikami lub grupami lokalnymi na serwerze Nextcloud. Aby udostępnić zasób należy skorzystać z opcji Dodaj użytkowników lub grupy.

Dostępne jest kilka opcji nadania praw udostępniania oraz współdzielenia:

  • can edit – może edytować: użytkownik może prowadzić edycję w udostępnionych plikach i folderach. Możliwa jest współpraca nad jednym plikiem przez kilku użytkowników.
  • can create – może tworzyć: użytkownik może utworzyć nowy folder lub dodać nowe pliki w celu dalszego współdzielenia.
  • can change – może zmieniać: możliwe jest dodanie nowych wersji plików lub podmiana całego folderu plików.
  • can delete – może usuwać: możliwe jest usuwanie udostępnionych plików lub folderów.
  • can share – może współdzielić: udostępnione pliki oraz foldery użytkownik może współdzielić z innymi użytkownikami lub grupami w Nextcloud.