Nextcloud jest usługą, która służy do współdzielenia plików lub folderów z innymi użytkownikami poprzez możliwość nadania odpowiednich uprawnień. Możliwe jest także utworzenie udostępnienia publicznego poprzez utworzenie łącz typu hiperlink.

Aby współdzielić pliki lub foldery, należy przejść do lokalnego folderu użytego w celu synchronizacji pomiędzy komputerem osobistym, a serwerem Nextcloud i taki folder lub poszczególny plik udostępnić.

Natomiast jeżeli pojawia się problem z otworzeniem danego pliku bądź folderu, który został zsynchronizowany poprawnie w Nextcloud, a nie otwiera się, przyczyną może być długość ścieżki i nazwy pliku.

Wynika to ze specyfiki systemu operacyjnego Microsoft Windows. Limit do 260 znaków maksymalnej długości ścieżki (obejmującą pełną scieżkę do folderu i nazwę pliku) został wprowadzony w Windows już w wersji 95 i obowiązuje od tego czasu. Natomiast przed wydaniem wersji 95 system Windows pozwalał na nazwy plików składające się z ośmiu znaków, z trzyznakowym rozszerzeniem.

Ponieważ całkowita długość ścieżki i nazwy pliku, łącznie z rozszerzeniem nazwy pliku nie może przekraczać 260 znaków, należy nazwę pliku skrócić. Pomóc może także optymalizacja długości ścieżki do folderów.