Aplikacja mobilna Nextcloud w systemie iOS

Użycie i instalacja aplikacji mobilnej Nextcloud pozwala na bezproblemową synchronizację plików i folderów pomiędzy urządzeniem mobilnym, a serwerem Nextcloud.

Aplikacja mobilna Nextcloud dla iOS umożliwia połączenie z serwerem Nextcloud oraz wykonanie szeregu możliwości:

  • utworzenie folderu na urządzeniu mobilnym oraz pozostawienie go w synchronizacji z serwerem Nextcloud,
  • szybkie skopiowanie plików lub folderów do aplikacji mobilnej Nextcloud w celu synchronizacji,
  • możliwość zmiany w zsynchronizowanych plikach lub folderach na jednym urządzeniu mobilnym, gdzie zmiany będą widoczne na pozostałych urządzeniach (komputer osobisty, tablet) gdzie zainstalowany jest klient synchronizacji Nextcloud.
  • dostęp do swoich plików oraz folderów niezależnie od obecnego miejsca przebywania,
  • możliwość współdzielenia plików i folderów z innymi użytkownikami bezpośrednio z aplikacji,
  • ustawienia opcji współdzielenia,
  • udostępnianie plików lub folderów z aplikacji osobom, które nie są użytkownikami Nextcloud w postaci hiperłącza,
  • zastosowanie polityki bezpieczeństwa dla plików lub folderów w postaci nadania im hasła dostępu lub wybrania okresu czasu, na jaki mają zostać udostępnione,
  • udostępnienie folderu w celu przesłania plików innej osobie, bez możliwości odczytu zawartości folderu przez tą osobę.

Instalacja aplikacji mobilnej Nextcloud w systemie iOS

Aplikację mobilną Nextcloud dla systemu iOS należy pobrać z AppStore. W tym celu należy przejść na ekranie urządzenia do AppStore oraz wyszukać Nextcloud. Po wyszukaniu aplikacji mobilnej Nextcloud należy dotknąć ekranu przy opcji Instaluj.

Następnie należy dotknąć ekranu i uruchomić aplikację Nextcloud poprzez kliknięcie w jej ikonkę. Wyświetli się ekran aplikacji mobilnej Nextcloud, gdzie w celu zalogowania się należy podać adres serwera Nextcloud oraz nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło.

Po zalogowaniu aplikacja mobilna Nextcloud zsynchronizuje pliki i foldery wraz z tymi, które zostały współdzielone z innymi użytkownikami znajdujące się aktualnie na serwerze Nextcloud.