Aby przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji serwer pocztowy Zimbra, należy w pierwszej kolejności wykonać kopie zapasową wszystkich naszych danych, aby mieć pewność że nie znikną.
W celu wykonania kopii zapasowej należy:

  • Zalogować się na użytkownika zimbra: su zimbra
  • Zatrzymać procesy: zmcontrol stop
  • Skopiować folder zimbry do miejsca gdzie będzie przetrzymywana kopia zapasowa:
cp -rp /opt/zimbra (miejsce gdzie będzie przechowywana kopia)/zimbra_backup

Im większa nasza skrzynka, tym dłużej będzie tworzyła się kopia

Po wykonanej kopii zapasowej, możemy przystąpić do aktualizacji.
Najpierw pobieramy archiwum zawierające nowszą wersję Zimbry, w moim przypadku będzie to wersja 8.8.15

wget -c https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3869.UBUNTU16_64.20190918004220.tgz

Następnie rozpakowujemy archiwum

tar xvf zcs-8.8.15_GA_3869.UBUNTU16_64.20190918004220.tgz

Wchodzimy do rozpakowanego folderu i uruchamiamy skrypt instalacyjny

cd zcs-8.8.15_GA_3869.UBUNTU16_64.20190918004220
./install.sh

Skrypt automatycznie wykryje zainstalowaną wersję poczty i przeprowadzi aktualizację po zaakceptowaniu

Po chwili zgadzamy się na modyfikację systemu i czekamy aż instalator skończy pracę.

Poprawna aktualizacja powinna zakończyć się w ten sposób

Teraz w celu sprawdzenia, wchodzimy na skrzynkę i sprawdzamy czy żadna wiadomość nie zaginęła, oraz czy w konsoli administracyjnej pojawił się nowy numer wersji