Automatyczne podpisy w mailach są bardzo pomocne kiedy chcemy załączać w każdej naszej wiadomości stały fragment, jak na przykład nasze imię i nazwisko, numer telefonu czy inne potrzebne informacje. Poczta Zimbra w swoim kliencie przeglądarkowym pozwala nam na utworzenie takiego podpisu oraz zmianę obecnego.

Aby dodać nowy podpis, przechodzimy do poczty i wchodzimy w zakładkę Właściwości

Następnie przechodzimy do podpisów

I wybieramy opcję Nowy podpis

Najpierw musimy nadać nazwę naszemu podpisowi a następnie możemy przejść do jego tworzenia. Dostępne mamy dwa tryby formatowania:
-jako zwykły tekst,
-jako HTML.

W trybie tekstowym, możemy jedynie dodać, jak wskazuje nazwa, tekst. Aby zacząć edytować tekst w bardziej zaawansowany sposób musimy przejść do trybu HTML który daje nam min. możliwość:
-zmiany czcionki,
-zmiany wielkości tekstu,
-pogrubienie, kursywa, itd.
-dodawanie linków,
-dodawanie obrazów,
-tworzenie tabel,
-i wiele innych.

Gdy utworzymy już podpis, możemy wybrać gdzie chcemy go używać. Pod miejscem edycji, mamy możliwość wybrania nowo utworzonego podpisu do automatycznego wstawiania w nowej wiadomości oraz w odpowiedziach i wiadomościach przekazanych dalej. Jeżeli chcemy mieć dwa różne szablony podpisu, wybieramy tylko gdzie który ma być używany.

Kiedy już zakończymy tworzenie i wybór podpisu, zapisujemy naszą pracę przyciskiem Zapisz

Od teraz podczas pisania maila z poziomu przeglądarki, wybrany przez nas podpis będzie pojawiał się automatycznie w naszych wiadomościach.

Należy jednak pamiętać, że podczas korzystania z zewnętrznych klientów pocztowych, takich jak Outlook, Thunderbird, Gmail, podpisy te nie będą się nam wyświetlały. Należy wtedy skopiować podpis który mamy w przeglądarkowej wersji Zimbry a następnie wkleić go do klienta pocztowego w odpowiednie miejsce.