Aby przejść do widoku kalendarza należy kliknąć zaznaczony poniżej przycisk.

Po wejściu na kartę kalendarza domyślnie zostanie wyświetlony widok tygodnia roboczego. Za pomocą przycisków w prawym górnym rogu ekranu kalendarza można zmienić sposób wyświetlania dla obecnej sesji. Wyróżniamy następujące widoki:

 • Dzień – Wyświetla aktywności aktualnego dnia
 • Tydzień roboczy – Wyświetla aktywności aktualnego tygodnia roboczego. Ustawienia tego widoku można zmienić. Domyślnie Tydzień roboczy trwa od Poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 17:00. Czas pracy jest oznaczony kolorem białym, czas poza pracą, szarym.
 • Tydzień – Wyświetla aktywności całego tygodnia
 • Miesiąc – Wyświetla aktywności całego miesiąca.
 • Lista – Wyświetla listę aktywności na dwa tygodnie licząc od dnia dzisiejszego.

Ustawienia widoku kalendarza

Aby zmienić domyślny widok kalendarza należy przejść do zakładki Właściwości. Z menu po lewej stronie należy wybrać Kalendarz

W sekcji Ogólne:

 • Można określić domyślny widok, jak i wybrać pierwszy dzień tygodnia.
 • Przekazuj zaproszenia do,tutaj można podać adres na jaki mają być przekazywane zaproszenia.
 • Pokaż przypomnienia, odpowiada za to kiedy zostanie przesłane przypomnienie. Domyślnie jest to pięć minut przed danym wydarzeniem.

W sekcji Tydzień i godziny pracy:

 • Można ustawić dni pracy oraz godziny robocze.

W sekcji Uprawnienia:

 • można dostosować kto ma możliwość podglądu kalendarza oraz kto może wysyłać do niego zaproszenia.

Tworzenie spotkań i zaproszenia

Aby utworzyć nowe spotkanie wystarczy kliknąć na Nowy termin nad menu nawigacyjnym.

Otworzy nam się okno tworzenia spotkania.

W nim musimy podać następujące informacje:

 • Temat – krótka informacja związana z spotkaniem.
 • Lokalizacja – Miejsce spotkania.
 • Uczestnicy – Lista uczestników. Podczas wpisywania uczestników zostanie pokazany niewielki diagram obrazujący czas pracy oraz ramy czasowe spotkania
 • Rozpocznij – Wybieramy datę oraz godzinę rozpoczęcia spotkania. Zaznaczając opcję Cały dzień automatycznie zostaną uwzględnione 24h dnia rozpoczęcia spotkania.
 • Zakończenie – Wybieramy datę oraz godzinę zakończenia spotkania.
 • Wyświetl – Wybieramy w jaki sposób ma być zaznaczony czas przeznaczony na nasze spotkanie oraz w jakim kalendarzu. Zaznaczając opcję Prywatny nieupoważnione osoby nie będą miały dostępu do spotkania.
 • Powtórz – W przypadku gdy spotkanie ma się odbywać cyklicznie możemy ustawić co jaki okres czasu ma zostać dodane to kalendarza.
 • Przypomnienie – Można ustawić kiedy ma zostać wysłane przypomnienie. W pierwszej kolejności brany jest pod uwagę czas przypomnienia ustawiony przez zaproszoną osobę. W przypadku gdy pracownik nie ma ustawionego czasu przypomnienia brany pod uwagę jest termin przypomnienia ustawiony w zaproszeniu.

Na samym dole znajduje się obszar tekstowym, w którym można wprowadzić dodatkowe informacje związane z spotkaniem.

W przypadku chęci rozesłania zaproszeń należy kliknąć przycisk Wyślij w lewym górnym rogu. Klikając Zapisz spotkanie zostanie zapisane bez wysłania zaproszeń do uczestników. W przypadku chęci anulowania tworzenia spotkania klikamy Zamknij. Gdy ekran tworzenia zaproszenia ma zostać zamknięty, bez wcześniejszego zapisania spotkania, system poprosi o potwierdzenie operacji.