Reguły umożliwiają oflagowanie, przenoszenie wiadomości do różnych folderów, oznaczanie wiadomości odpowiednimi znacznikami bądź statusami jak i pozwalają przekierować wiadomości na inny adres.

Po zalogowaniu wybieramy okno właściwości zaznaczone poniżej.

Następnie z panelu nawigacyjnego wybieramy filtry.

Otworzy nam się okno umożliwiające zarządzanie już istniejącymi filtrami.

W jego górnej części możemy  wybrać czy chcemy zarządzać regułami dla poczty przychodzącej czy wychodzącej.

Okno jest podzielone na 2 główne części .

Z lewej strony znajduje się lista aktywnych reguł, a z prawej lista reguł, które wcześnie utworzyliśmy lecz nie chcemy aby były aktywne.

Po środku  znajdują się przyciski pozwalające na przenoszenie reguł między listami oraz zmianę ich położenia na danej liście. 

Aby dodać regułę klikamy  Utwórz filtr. Wyświetli nam się okno tworzenia nowego filtru.

W górnej jego części podajemy nazwę filtru oraz czy ma być on od razu aktywny.

Następnie możemy zdecydować czy filtr ma zadziałać przy spełnieniu wszystkich warunków jakie ustalimy czy wystarczy aby był zgodny przynajmniej z jednym.

Potem przechodzimy do tworzenia warunków jakie muszą spełnić wiadomości. Najpierw wybieramy czego ma dotyczyć filtr, mamy do wyboru:

 • od
 • do
 • DW
 • do lub DW
 • Temat
 • Wiadomość
 • Rozmiar
 • Data 
 • Treść
 • Załącznik
 • Potwierdzenie przeczytania
 • Adres w
 • Kalendarz 
 • Portal społecznościowy
 • Nazwany nagłówek

Następnie, w zależności od naszego wyboru ustawiamy dodatkowe właściwości. Dla przykładu, wybierając opcję załącznik możemy zdecydować czy mają być brane pod uwagę wiadomości, które go posiadają czy też nie.

Znakiem plusa bądź minusa dodajemy lub usuwamy dany warunek.

Potem przechodzimy do ustalenia zadania jakie ma wykonać filtr z naszymi wiadomościami. Do wyboru mamy:

 • Zachowaj w Skrzynce odbiorczej
 • Pomiń
 • Przenieś do folderu
 • Oznacz za pomocą
 • Oznacz jako
 • Przekieruj na adres

Teraz w zależności od wybranej akcji definiujemy jej parametry. Przyciskami plusa i minusa jesteśmy w stanie dodać lub usunąć zadania.

Nowo utworzony filtr będzie działać dla wiadomości, które dopiero przyjdą bądź zostaną wysłane, w zależności w jakiej zakładce utworzyliśmy regułę. Aby zastosować filtr dla wiadomości już otrzymanych lub wysłanych klikamy na przycisk Uruchom filtr. Po jego kliknięciu otworzy nam się okienko. Za jego pomocą wybieramy foldery na których ma zostać zastosowany dany filtr. 

 

Po zaznaczeniu interesujących nas folderów klikamy OK. Gdy działanie reguły zostanie zakończone wyskoczy nam komunikat z informacją ile wiadomości zostało przetworzonych oraz ile spełniło warunki.