Listy dystrybucyjne są to grupy adresów poczty e-mail pod jednym wspólnym adresem. Dzięki temu jeśli ktoś będzie chciał wysłać wiadomość do kilku osób jednocześnie będzie musiał podać tylko jeden adres e-mail. Jest to bardzo wygodna rzecz gdy mamy kilka działów w firmie. Gdy chcemy wysłać wiadomość np. do działu wsparcia, a nie wiemy, który z pracowników jest w stanie nam teraz pomóc, nie musimy wpisywać po kolei każdego adresu, wystarczy tylko podać adres listy dystrybucyjnej. System pocztowy sam wyśle wiadomość do osób znajdujących się na niej.

W celu utworzenia listy dystrybucyjnej logujemy się do konsoli administratora i przechodzimy do modułu zarządzania i wybieramy Listy dystrybucyjne. W otworzonym widoku klikamy na znak zębatki znajdujący się w lewym górnym rogu.

Z rozwiniętej listy należy wybrać Nowy. Zostanie otworzone okno tworzenia listy dystrybucyjnej.

W pierwszej kolejności podajemy adres pod jakim ma widnieć lista. Następnie trzeba dodać nazwę jaka ma być wyświetlana na liście list dystrybucyjnych oraz jej opis.

Z prawej strony okna znajduje się miejsce służące do wyszukiwania kont, które istnieją w systemie pocztowym Zimbra. Kliknięcie Szukaj bez podania jakiejkolwiek nazwy w polu Znajdź  spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kont. W przypadku znania e-maili osób które mają znajdować się na wspólnej liście, można je wpisać w prawej dolnej części okna. Z lewej strony znajduje się spis już dodanych członków.

Po dodaniu osób do listy dystrybucyjnej klikamy Dalej.

Kolejne okno pozwala na zarządzanie właściwościami listy. Istniej możliwość określenia czy osoby znajdujące się na niej mogą otrzymywać wiadomości, ukryć adres listy w globalnej liście adresów, ustawić czy grupa ma być dynamiczna, wybrać serwer pocztowy (jeśli istnieje ich kilka) jak i zarządzać prośbami o subskrypcję i anulowanie jej.

Po ustawieniu wszystkich parametrów klikamy Dalej.

Jeśli chcemy aby do naszej listy dystrybucyjnej należały też osoby z innej listy możemy dodać listę jako członka. Z prawej strony wpisujemy adres interesującej nas listy dystrybucyjnej i klikamy dodaj. Gdy już skonfigurujemy wszystko jak należy klikamy Dalej.

Kolejne okno pozwala na dodanie aliasów. Aliasy pocztowe są to dodatkowe adresy e-mail wskazujące na inny adres. Jest to przydatna opcja służąca do zamaskowania adresu skrzynki pocztowej ale pozwalająca na otrzymywanie wiadomości. W przypadku braku zainteresowania dodania aliasu do listy dystrybucyjnej wystarczy kliknąć przycisk Dalej, bez uzupełniania pola.

Trzeba teraz dodać właściciela listy dystrybucyjnej podając e-mail użytkownika.  Klikając Dodaj właściciela można podać więcej niż jedno konto. Kiedy właściciel, bądź właściciele, zostali określeni, należy kliknąć przycisk Dalej.

Ostatnia część to dodatkowe ustawienia jakie mają być zastosowane gdy któryś z użytkowników znajdujących się na liście dystrybucyjnej będzie chciał odpowiedzieć na wiadomość otrzymaną za pomocą owej listy. Jeśli wszystko ustawiliśmy poprawnie klikamy Zakończ. W przypadku chęci zmiany którejś z opcji w jednym z poprzednich ekranów trzeba kliknąć Wstecz. 

Jeśli będziemy mieć problemy z utworzeniem listy dystrybucyjnej zawsze możemy kliknąć Pomoc w lewym dolnym rogu okna, w celu otwarcia podręcznika pomocy konsoli administracyjnej.

W przypadku chęci edycji naszej listy dystrybucyjnej klikamy na nią dwa razy lewym przyciskiem myszy. Po jej edycji w prawym górnym rogu okna widoku klikamy Zapisz .