Zapora sieciowa w ramach sieci SDN, będąca głównym punktem styku z siecią publiczną dla serwerów wirtualnych, stanowi jedno z kluczowych ogniw całej infrastruktury wirtualnej. Jej prawidłowe funkcjonowanie decyduje o możliwości dostępu użytkowników do zasobów serwerowych w chmurze.

Nowe poprawki oprogramowania niosą zazwyczaj ze sobą aktualizacje pakietów systemowych, wprowadzenie nowych funkcji oraz łatanie luk bezpieczeństwa zidentyfikowanych w poprzednich wersjach. Niemniej jednak, po wykonaniu aktualizacji istnieje ryzyko związane z możliwością wystąpienia błędów w działaniu, spadku wydajności, a w skrajnych przypadkach – całkowitego uszkodzenia oprogramowania, co może uniemożliwić jego uruchomienie i funkcjonowanie.

Po pojawieniu się nowej wersji oprogramowania, kluczowym krokiem, jeszcze przed samą aktualizacją, jest dokładne zapoznanie się z dziennikiem zmian wersji. W przypadku, gdy aktualizacja zawiera istotne modyfikacje, takie jak zmiana wersji jądra systemowego czy aktualizacje ważnych pakietów systemowych, zaleca się konsultację z innymi użytkownikami tego oprogramowania za pośrednictwem różnych platform dyskusyjnych lub zwrócenie się bezpośrednio do pomocy technicznej producenta. Celem jest upewnienie się, że interesująca nas wersja nie posiada żadnych błędów, które mogłyby uniemożliwić sprawną pracę.

W przypadku serwerów wirtualnych, dodatkowym wyzwaniem może być niekompatybilność danego oprogramowania z różnymi platformami wirtualizacji. Dlatego, nawet jeśli u jednego użytkownika wszystko działa poprawnie, nie można zakładać, że u innego wszystko skończy się również bezproblemowym funkcjonowaniem.

Gdy jednak decyzja o aktualizacji została podjęta i ma zostać wdrożona, zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem, w którym omawiamy bezpieczne procedury aktualizacyjne dla routerów programowych (bram SDN/NGFW) w NSIX Data Center.