Funkcja dynamicznej pamięci zarządza RAM-em w zależności od zapotrzebowania przez serwer wirtualny. Maszyna wirtualna wymienia informacje z hypervisorem. Na podstawie przesłanych danych zostaje podjęte działanie zmniejszenia bądź zwiększenia dostępnej ilości pamięci.

Przykładowo, został zakupiony plan VM02 Business w skład którego wchodzi 16 GB pamięci RAM. Na maszynie wirtualnej został zainstalowany system Windows Server 2019. Po uruchomieniu serwera zużycie pamięci wynosi około 1,5 GB przy dostępnych 2,7 GB

 

W drugim przykładzie na poniższym zrzucie ekranu, zużycie pamięci wzrosło do 3GB a ilość przydzielonej pamięci wynosi obecnie 4,6GB. 

pamięć RAM po wzroście zapotrzebowania

Wraz z wzrostem zużycia pamięci rosie jej zadeklarowana ilość. Hypervisor stara się cały czas utrzymać bufor 30% ilości pamięci aż do osiągnięcia wartości wynikającej z wybranego planu.

W niektórych systemach istnieje możliwość sprawdzenia dostępnej pamięci. W przypadku systemu Windows Server 2019 informacja ta znajduje się w menedżerze zadań w zakładce Wydajność->Pamięć.

System dynamicznej pamięci RAM jest stosowany jedynie przy instalacji wybranych systemów operacyjnych dostępnych w sklepie NSIX Data Center.