Udostępnianie

Współdzielenie plików lub folderów jest możliwe poprzez nadanie odpowiednich uprawnień dla całych grup lub poszczególnych użytkowników Nextcloud. Możliwe jest także utworzenie udostępnienia publicznego poprzez utworzenie łącz typu link.

Aby współdzielić pliki lub foldery, należy przejść do lokalnego folderu użytego w celu synchronizacji pomiędzy komputerem osobistym, a serwerem Nextcloud. Folder ten, został wybrany podczas instalacji klienta synchronizacji Nextcloud.

Artykuł poświęcony klientowi synchronizacji Nextcloud w systemie Windows jest dostępny w temacie: Aplikacja klienta synchronizacji – Windows w KB NSIX Data Center.

Następnie należy przy wybranym folderze lub pliku kliknąć prawym przyciskiem myszy i przejść do opcji Współdzielone z Nextcloud.

W oknie Nextcloud udostępnione, należy wybrać użytkowników lub grupy, z którymi zaznaczony folder lub plik mają być współdzielone.

Możliwe jest także utworzenie łącza typu link, w celu udostępnienia publicznego. Wygenerowany link można wysłać w wiadomości e-mail lub skopiować.

Aby zabezpieczyć udostępniany plik lub folder hasłem, należy skorzystać z opcji Password Protect. Osoba, która znajdzie się w posiadaniu łącza typu link przed dostępem do folderu lub pliku udostępnionego w Nextcloud zostanie poproszona o podanie hasła.

Nextcloud umożliwia także nadanie prawa współdzielenia z innymi (udostępniania dalej). Po rozpoczęciu wpisywania nazwy użytkownika lub nazwy grupy, Nextcloud automatycznie uzupełni dalszą część nazwy innego użytkownika lub grupy.

Dostępne jest kilka opcji nadania praw udostępniania oraz współdzielenia:

  • może współdzielić: udostępnione pliki oraz foldery użytkownik może współdzielić z innymi użytkownikami lub grupami w Nextcloud
  • może edytować: użytkownik może prowadzić edycję w udostępnionych plikach i folderach. Możliwa jest współpraca nad jednym plikiem przez kilku użytkowników.
  • może zmieniać: możliwe jest dodanie nowych wersji plików lub podmiana całego folderu plików.
  • może tworzyć: użytkownik może utworzyć nowy folder lub dodać nowe pliki w celu dalszego współdzielenia.
  • może usuwać: możliwe jest usuwanie udostępnionych plików lub folderów.

Okres czasu udostępnienia

Nextcloud umożliwia ustawienie czasu udostępniania pliku lub folderu na wybrany okres.

Możliwe jest ustawienie czasu udostępnienia dla współdzielonych plików lub folderów lokalnym użytkownikom, a także ustawienie okresu czasu udostępniania dla pliku lub folderu udostępnionego łączem typu link.

Wcześniejsze wyłączenie czasu udostępniania jest możliwe poprzez chęć zaniechania i odznaczenie checkbox-a przy tej funkcji.