Przesyłanie plików bez logowania do Nextcloud Użytkownik Nextcloud może utworzyć własne specjalne foldery do przesyłania plików, tak aby inne osoby mogły przesłać mu pliki bez potrzeby zalogowania się na serwer Nextcloud, jeśli nie są użytkownikiem usługi Nextcloud. Osoby te, nie będą mogły zobaczyć zawartości utworzonego do tego celu specjalnego folderu, ani wprowadzić żadnych zmian. Jest to doskonała alternatywa dla wysyłania dużych załączników za pośrednictwem poczty e-mail, serwera FTP lub komercyjnych usług udostępniania plików. Jak ustawić funkcję przesyłania plików do Nextcloud bez logowania? Należy przejść do folderu lub utworzyć nowy, który ma być folderem specjalnym stworzonym do tego celu. Następnie należy zaznaczyć opcję Udostępnianie i kolejno wybrać opcję Tylko przesyłanie.
Zaznaczenie opcji Pozwól na przesyłanie i edycję umożliwi innej osobie podejrzenie zawartości folderu, a także na edycję plików się w nim znajdujących.
Teraz można skopiować link udostępniania i podać go innej osobie w celu przesłania przez nią plików do Nextcloud. Możliwe jest także zabezpieczenie folderu hasłem. Wgrywanie plików przez inne osoby bez zalogowania Przesyłanie plików do udostępnionego specjalnego folderu jest proste. Osoba, która otrzymała link typu hiperłącze powinna go otworzyć w swojej przeglądarce. Następnie zobaczy ona interfejs Nextcloud z napisem Prześlij pliki do. Kolejno, aby przesłać pliki powinna wybrać opcję Wybierz lub upuść pliki. Oczywiście możliwe jest przesłanie nowych plików lub folderów metodą drag and drop (przeciągnij i upuść).