Aplikacja klienta synchronizacji Nextcloud – Windows

Użycie i instalacja klienta synchronizacji Nextcloud pozwala na bezproblemową synchronizację plików i folderów pomiędzy komputerem osobistym a serwerem Nextcloud.

Aplikacja Nextcloud Desktop Sync Client umożliwia połączenie z serwerem Nextcloud oraz wykonanie szeregu możliwości:

  • utworzenie folderu na komputerze osobistym oraz pozostawienie go w synchronizacji z serwerem NextCloud,
  • szybkie skopiowanie plików lub folderów do utworzonego folderu Nextcloud w celu synchronizacji
  • możliwość zmiany w zsynchronizowanych plikach lub folderach na jednym komputerze, gdzie zmiany będą widoczne na pozostałych urządzeniach gdzie zainstalowany jest klient synchronizacji Nextcloud.
  • dostęp do swoich plików oraz folderów niezależnie od obecnego miejsca przebywania,
  • możliwość współdzielenia plików i folderów z innymi użytkownikami bezpośrednio z aplikacji,
  • ustawienia opcji współdzielenia,
  • udostępnianie plików lub folderów z aplikacji osobom, które nie są użytkownikami Nextcloud w postaci hiperłącza,
  • zastosowanie polityki bezpieczeństwa dla plików lub folderów w postaci nadania im hasła dostępu lub wybrania okresu czasu, na jaki mają zostać udostępnione,
  • udostępnienie folderu w celu przesłania plików innej osobie, bez możliwości odczytu zawartości folderu przez tą osobę.

Połączenie klienta synchronizacji Nextcloud z serwerem

Aby połączyć aplikację Nextcloud Desktop Sync Client należy podać adres serwera Nextcloud.

Następnie należy wprowadzić nazwę (login) oraz hasło Użytkownika.

Kolejno należy wybrać folder lokalny, który będzie synchronizowany pomiędzy komputerem osobistym a serwerem Nextcloud. Następnie kliknąć przycisk Połącz …