Czym jest platforma Moodle?

W dzisiejszych czasach narzędzia pomagające w zdalnym nauczaniu stają się coraz bardziej popularne. Ułatwiają one prowadzenie kursów/zajęć oraz umożliwiają brać w nich udział bez konieczności wychodzenia z domu. Jednym z takich narzędzi jest własnie Moodle.

Co to jest Moddle?

Moodle jest to skrócona nazwa od Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Modularne Obiektowo Zorientowane Środowisko Nauczania) – w dużym skrócie, jest to aplikacja pozwalająca tworzyć i prowadzić lekcje, jak i kursy, oraz nimi zarządzać.

Platforma Moodle nie wymaga instalacji żadnych programów w celu uzyskania dostępu do kursów. Wystarczy dowolne urządzenie posiadające dostęp do internetu oraz wyposażone w przeglądarkę internetową. Mocną stroną jest również wsparcie dla ponad 100 języków, w tym polskiego.

Cechy platformy Moodle

Oprogramowanie jest dystrybuowane na zasadach licencji GPL. Oznacza to, że może być wykorzystywane w zastosowaniach komercyjnych bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Dodatkowo każdy, bez przeszkód, może dokonywać zmian w kodzie źródłowym.

Cała platforma jest oparta o modułową budowę. Pozwala to w łatwy sposób tworzyć poszczególne kursy jak i zarządzać nimi. Ponadto pozwala kreować fora tematyczne ułatwiając prowadzenie dyskusji na dany temat.

Proces instalacji umożliwia w szybki sposób wdrożyć platformę. Do obsługi Moodle wymagana jest instalacja serwera HTTP, bazy danych, oraz obsługa języka skryptowego PHP. Opis całej instalacji jest dostępny w oficjalnej dokumentacji. Po ukończeniu instalacji Moodle zostaje utworzone konto administratora systemu. Konto to posiada najwyższe dostępne uprawnienia. Pozwala na tworzenie kursów oraz przypisywanie ich do wcześniej utworzonych kategorii. Przypisywać opiekunów do odpowiednich kursów jak i administrować całym system.

Możliwości systemu Moodle

Każde działanie e-learningowe wymaga utworzenia kursu. Dostępne są 3 jego formaty:

    • Tygodniowy – Kurs jest podzielony na moduły odpowiadające kolejnym tygodniom,
    • Tematyczny – Kurs jest podzielony na tematy, w których jest poruszane inne zagadnienie,
    • Towarzyski – Tworzy forum dyskusyjne pozwalające na wypowiadanie się na dany temat.

Opiekunowie kursów dostają możliwość tworzenia składników w obszarze danego modułu (tygodnia lub tematu). Składniki dzielą się na zasoby i aktywności.

Zasoby – Są to części merytoryczne. Zasobami mogą być przesłane prezentacje, filmy oraz pliki. Ponad to można utworzyć blok tekstowy, w którym zostanie przedstawiona treść artykułu, wpisu lub książki.

Aktywności – To elementy kursu wymagające działania od kursantów/uczniów. Są to wszelkiego rodzaju testy, quizy, ankiety, zadania. Pozwalają one zdefiniować również progi wymagane na poszczególne oceny bądź zdania.

Wszystkie te elementy można podzielić ze względu na sposób komunikacji prowadzący – uczestnik:

Synchroniczne – Komunikacja wymaga równoczesnego kontaktu prowadzącego jak i uczestnika np. poprzez czat bądź uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

Asynchroniczne – nie wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzący-uczestnik. Słuchacz może przebywać w innym miejscu niż prowadzący.

Rozszerzenie opcji systemu

Dzięki bogatej bibliotece pluginów Moddle pozwala na na dostosowanie platformy do własnych potrzeb. Od prostych zastosowań typu konwerter formatów plików do bardziej zaawansowanych umożliwiającychnp, tworzenie interaktywnych prezentacji bądź konwersacji głosowych i/lub wideo na żywo.

Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty dedykowanych serwerów dla systemu Moodle. Posiadamy kilka planów w zależności od ilości użytkowników korzystających z aplikacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.