System pocztowy Zimbra posiada opcję autorespondera. Jest to automatyczna, wcześniej zdefiniowana, wiadomość, która jest wysyłana na otrzymane e-maile. Funkcja ta jest bardzo przydatna np, gdy jesteśmy na urlopie i chcemy aby osoby wysyłające nam wiadomości dostały informację zwrotną, bez naszej ingerencji. 

W celu konfiguracji autorespondera należy zalogować się do klienta web. Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki Właściwości.

Następnie z panelu nawigacyjnego z lewej strony trzeba wybrać Powiadomienie o nieobecności.

Zostanie otworzony widok zarządzania autoresponderem.

W części poza biurem, należy zdefiniować czy autoresponder ma być aktywny czy też nie. W polu automatyczna odpowiedź trzeba podać treść wiadomości jaka ma zostać wysłana gdy zostanie przysłany mail na skrzynkę. Nadawcy zewnętrzni to dodatkowa opcja pozwalająca na wysyłanie innej wiadomości do osób spoza systemu pocztowego, w którym istnieje konto konto bądź do osób, które nie znajdują się w książce adresowej. Przedział czasu pozwala wybrać w jakim terminie automatyczna wiadomość ma działać. Zaznaczenie opcji przy części Termin kalendarzowy spowoduje dodanie terminu, we wcześniej ustawionym przedziale czasowym do kalendarza. 

Po ustawieniu wszystkich opcji należy kliknąć przycisk Zapisz znajdujący się w lewym górnym rogu zakładki właściwości. Teraz gdy ktoś wyśle wiadomość otrzyma automatyczną odpowiedź. 

W przypadku chęci wyłączenia autorespondera wystarczy zaznaczyć opcję Nie wysyłaj automatycznych odpowiedzi i zapisać zmiany.