Kopiia bezpieczeństwa jest to duplikat danych, tworzony ze względów bezpieczeństwa, służący do odtworzenia danych w przypadku ich utraty bądź uszkodzenia.

Najczęściej wykorzystywane typy kopii zapasowych:

 • Normalna kopia zapasowa
  • Wykonywana dla wszystkich wybranych plików/zasobów,
  • Czasochłonna,
  • Wymagająca porównywalnej ilości miejsca do oryginalnej wielkości kopiowanych zasobów,
 • Przyrostowa kopia zapasowa
  • Wykonywana jest jedynie kopia plików, które zostały utworzone bądź zmienione od ostatniej kopii,
  • Najszybsza metoda tworzenia kopii,
  • Zajmuje znacznie mniej miejsca.

Funkcja kopia zapasowa systemu Windows Server

Systemy z rodziny Windows Server posiadają funkcję „Kopia zapasowa systemu Windows Server”. W celu jej instalacji należy otworzyć menedżer serwera, przejść do zakładki pulpit nawigacyjny i wybrać „dodaj role i funkcje”.

instalacja roli kopii1

Uruchamia się „Kreator dodawania ról i funkcji” – należy kliknąć „Dalej”.

kreator dodawania roli

Pozostawić pierwszą opcję i kliknąć”Dalej”.

kreator instalacji 3

Wybierać posiadany serwer i kliknąć „Dalej”.

instalacja roli 4

W tym oknie nie zaznaczyć nic tylko kliknąć „Dalej”.

instalacja roli 5

Odszukać pozycje „Kopia zapasowa systemu Windows Server”, zaznaczyć ją i kliknąć „Dalej”.

instalacja roli 6

Można zaznaczyć aby po zainstalowaniu roli nastąpił restart systemu. Następnie kliknąć „Tak” i „Zainstaluj”.

instalacja roli 7

Rozpocznie się proces instalacji, a po jego zakończeniu kliknąć „Zamknij”.

instalacja roli 8

Aby uruchomić możliwość tworzenia kopii zapasowej należy otworzyć „Menedżera serwera” oraz przejść do „Narzędzia”–> „Kopia zapasowa systemu Windows Server”.

kopia systemu windows server

Zostanie uruchomione narzędzie wbadmin służące do zarządzania harmonogramem kopii zapasowych, ich tworzenia jak i przywracania.

W celu utworzenia harmonogramu tworzenia kopii zapasowych należy kliknąć zaznaczoną pozycję.

wbadmin ekran kopii

Uruchomi się „Kreator harmonogramu kopii zapasowych”. W otworzonym oknie kliknąć „Dalej”.

kreator harmonogramu

Następnie należy wybrać typ konfiguracji. Dostępne są dwa: „Cały serwer” oraz „Niestandardowa”. Zalecane jest stosowanie kopii całego serwera. Po wybraniu opcji kliknąć „Dalej”.

typ konfiguracji

Kolejnym krokiem jest wybór interwału czasowego wykonywania kopii zapasowej. Można ustawić aby kopia była wykonywana raz dziennie bądź kilka razy w ciągu dnia. Czas, o której ma rozpocząć się proces tworzenia kopii można określić z maksymalnym odstępem co 30 min. Po wybraniu opcji kliknąć „Dalej”.

godziny harmonogramu

Następnie należy określić typ miejsca docelowego. Dostępne są 3 warianty:

 1. Tworzenie kopii zapasowej na dysku dla kopii – Przeznacza cały dysk na przetrzymywanie wyłącznie plików kopii zapasowych.
 2. Tworzenie kopii zapasowej na woluminie – Pozwala przechowywać kopie zapasowe oraz przetrzymywać własne dane.
 3. Utwórz kopię zapasową w folderze udostępnionym – Zapisuje kopię zapasową w udostępnionej lokalizacji sieciowej. Dostępna jest jedynie jedna kopia ponieważ nowa kopia zastępuję starą. 
Na potrzeby poradnika zostanie wykorzystania pierwsza opcja. Po zaznaczeniu należy kliknąć „Dalej”.
typ miejsca docelowego

W dalszej kolejności trzeba wybrać dysk docelowy. W oknie kliknąć „Pokaż wszystkie dostępne dyski..”. Zostanie otworzone okno z możliwością wyboru interesującego dysku. Należy go zaznaczyć i kliknąć „OK”.

wybór dysku

W przypadku gdy został dodany nowy dysk z przeznaczeniem do przetrzymywania kopii zapasowych należy upewnić się że posiada status „online”. Sprawdzenie oraz zmiana statusu dysku zostało przedstawione w tym artykule.

Po dodaniu dysku należy go wybrać i kliknąć „Dalej”.

dysk docelowy

Następnie zostanie przedstawione podsumowanie wybranych opcji.

podsumowanie

Wciśnięcie „Zakończ” spowoduje utworzenie harmonogramu kopii zapasowej z ustawionymi parametrami.

utworzenie

Jednorazowa kopia zapasowa

W przypadku gdy zajdzie potrzeba ręcznego utworzenia kopii zapasowej wystarczy kliknąć na pozycję „Jednorazowa kopia zapasowa…”.

jednorazowa kopia zapasowa

W otwartym oknie kliknąć „Dalej”.

tworzenie kopii

Następnie kliknąć przycisk „Kopia zapasowa”.

kopia zapasowa

Po ukończonym procesie należy kliknąć „Zakończ”.

ukończenie tworzenia kopii

Odzyskiwanie danych z kopii zapasowej

Kliknąć pozycję „Odzyskaj…”.

odzyskaj

Wskazać lokalizację kopii zapasowej i kliknąć „Dalej”.

wskazanie lokalizacji kopii

Wybrać interesujący punkt w czasie, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

punkt w czasie

Wskazać typ odzyskiwania i przejść dalej. Na potrzeby artykułu zostanie wybrana opcja „Pliki i foldery”.

typ odzyskiwania

Za pomocą drzewa katalogów wskazać pliki bądź katalogi, które mają zostać przywrócone. Następnie kliknąć „Dalej”.

wybór zasobów do odzyskania

Następnie należy określić takie opcje jak miejsce docelowe odzyskiwania, co zrobić gdy już istnieje zasób o takiej samej nazwie oraz czy przywrócić uprawnienia listy kontroli dostępu (ACL). W celu kontynuowania kliknąć „Dalej”.

opcje odzyskiwania

Zostanie przedstawiony ekran przedstawiający wybrane zasoby oraz opcje odzyskiwania. W celu odzyskania zasobów należy kliknąć „Odzyskaj”.

odzyskiwanie windows server

Po ukończeniu procesu odzyskiwania zostanie przedstawiony stosowny komunikat informujący o powodzeniu bądź problemach podczas procesu odzyskiwania danych. Kliknięcie „Zamknij” spowoduje zamknięcie kreatora odzyskiwania danych.


Tworzenie kopii plików za pomocą Veeam Agent for Microsoft Windows

Narzędzie Veeam Agent for Microsoft Windows pozwala na łatwe tworzenie kopii plików i folderów. Posiada ono w pełni darmową wersję. Różnice pomiędzy wersją bezpłatną a płatną można znaleźć na tej stronie. W celu pobrania oprogramowania należy udać się na stronę znajdującą się pod tym linkiem. Następnie należy kliknąć zielony przycisk z napisem „Pobierz teraz”.

Po pobraniu uruchomić plik instalacyjny. Zostanie ukazane następujące okno. Należy zaakceptować postanowienia licencyjne

Rozpocznie się proces instalacji, po jego zakończeniu aplikacja poprosi o podłączenie nośnika USB w przypadku chęci przetrzymywania kopii na tego typu urządzeniu. W celu przejścia dalej należy zaznaczyć odpowiednią opcję.

instalacja veam 3

Ostatni ekran instalacji rekomenduje utworzenie nośnika odzyskiwania, należy odznaczyć opcję uruchamiającą kreatora nośnika i kliknąć „finish”.

Następnie z poziomu menu start odnaleźć program „Veeam Agent for Microsoft Windows”.

veeam agent

Zostanie otworzone okno konfiguracji harmonogramu tworzenia kopii.

Na początek należy podać nazwę tzw. pracy oraz jej opis. Po uzupełnieniu pól kliknąć „Next”.

create job 1

Następnie należy wybrać typ kopii zapasowej:

 • Entire computer – tworzenie pełnej kopii systemu 
 • Volume level backup – kopia zapasowa wybranych woluminów
 • file level backup – kopia zawartości wybranych folderów

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć „Next”. Na potrzeby artykułu zostanie wybrana ostatnia opcja.

file backup veeam

Należy zaznaczyć zawartość jakich folderów ma zostać brana pod uwagę przy tworzeniu kopii zapasowych. Na potrzeby artykułu zostanie wybrany folder Users. W celu kontynuowania kliknąć „Next”.

veeam file

Następnie trzeba wybrać typ lokalizacji kopii zapasowej, dostępne są 3:

 • Local storage – lokalny nośnik danych podłączony do serwera typu pamięć USB, eSATA, FireWire.
 • Shared folder – Udostępniony zasób sieciowy typu SMB lub NAS.
 • Veeam backup reposity – Wyspecjalizowany serwer z przeznaczeniem na przetrzymywanie kopii zapasowych z zainstalowanym i skonfigurowanym odpowiednim oprogramowaniem.
Na potrzeby artykułu zostanie wybrana 1 pozycja. Po wybraniu należy kliknąć „Next”.
destination

Kolejnym krokiem jest wybranie urządzenia do przechowywania kopii oraz lokalizacji docelowej. Poniżej można wybrać jak stare kopie zapasowe mają zostać usunięte.

Ważne, brane pod uwagę są tylko dni, w których serwer jest włączony. Jeśli czas usuwania kopii jest ustawiony na 14 dni a serwer nie był aktywny przez 20 to kopie nie zostaną usunięte.

W celu kontynuowania należy kliknąć „Next”.

lokalizacja kopii

Zostanie przedstawiony widok konfiguracji harmonogramu tworzenia kopii. Pozwala on na ustawienie kiedy dokładnie ma zostać rozpoczęty proces tworzenia kopii przez określenie  dokładnej godziny, dnia lub wystąpienia odpowiedniego zdarzenia.

Po skonfigurowaniu harmonogramu kliknąć „Apply”.

harmonogram

Ostatni ekran przedstawia podsumowanie wybranych opcji. Zaznaczenie pozycji „Run the job when I click Finish” spowoduje rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej.

W celu zakończenia pracy z kreatorem należy kliknąć „Finish”.

kreator skonfigurowany

W przypadku zaznaczenia opcji „Run the job when I click Finish” zostanie otworzone okno programu oraz rozpocznie się proces tworzenia kopii. Ekran można bezpiecznie zamknąć ponieważ wszystkie prace są wykonywane w tle.

pierwsze tworzenie kopii

Odzyskiwanie danych z kopii za pomocą programu Veeam Agent for Windows

Z poziomu menu start odnaleźć „File Level Restored”.

file lvl restored

Następnie wskazać lokalizację kopii zapasowej i kliknąć „Next”.

lokalizacja folderu odzyskiwania

Wybrać interesujący punkt przywracania i kliknąć „Next”.

 

punkt przywracnia

Po przedstawieniu ekranu podsumowania kliknąć „Open”.

podsumowanie punktu przywracania plików

Program rozpocznie proces importowania kopii zapasowej. Po jego ukończeniu zostanie przedstawiona struktura katalogów oraz ich zawartość.

W celu przywrócenia katalogu bądź pliku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym zasobie i wybrać „Restore”. Dostępne 2 typy przywrócenia:

 • Overwrite – Zasób zostaje zastąpiony wersją z kopii w swojej domyślnej lokalizacji
 • Keep – zasób zostaje przywrócony do domyślnej lokalizacji lecz bez zastępowania oraz ze zmienioną nazwą

 

zasoby do odzyskania

Po ukończeniu procesu odzyskiwania zostanie wyświetlono stosowny komunikat informujący o powodzeniu bądź błędzie całej operacji.

ukończenie odzyskiwania danych

W przypadku maszyn wirtualnych zakupionych w NSIX Data Center pod adresem https://nsix.pl/sklep, kopia zapasowa wszystkich serwerów jest gwarantowana z czasem przechowywania siedmiu dni od daty jej utworzenia. Kopie maszyn wirtualnych są wykonywane raz na 24 godziny a sam proces nie wpływa w żadnym stopniu na funkcjonowanie wirtualnego serwera.

Istnieje możliwość rozszerzenia czasu przechowywania kopii do 30 dni. Wykupienie tej opcji jest dostępne pod tym linkiem.