RDP (Remote Desktop Protocol) to protokół opracowany przez firmę Microsoft pozwalający na połączenie ze zdalną maszyną wirtualną (VM) poprzez graficzny interfejs użytkownika. Mimo, że protokół RDP natywnie jest dla systemów operacyjnych Windows, jest wiele różnych klientów RDP na inne systemy operacyjne (takie jak Linux czy MacOS) oraz na systemy mobilne (takie jak Android czy iOS).

Do połączenia z Maszyną Wirtualną (VM) z komputera z systemem operacyjnym Windows, można użyć narzędzia  „Podłączanie pulpitu zdalnego”.

Po uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy wpisać dane do połączenia.

Dla innych programów służących do połączenia, będzie potrzeba użycia poniższych danych:
  • publiczny adres IP przypisany do indywidualnej maszyny wirtualnej (VM);
  • port ustawiony dla połączenia RDP;
  • Administrator jako użytkownik administracyjny maszyny wirtualnej;
  • hasło do maszyny wirtualnej (które zostało nadane w trakcie zamówienia).