Dzięki wbudowanemu w system programowi Podłącz do pulpitu zdalnego możemy uzyskać dostęp do zdalnych zasobów, takich jak np. dokumenty w miejscu pracy, bez potrzeby wychodzenia z domu.

Jednak co, jeżeli wszystkie wykupione licencje są już wykorzystane a administrator musi przeprowadzić konserwacje na serwerze ?
Microsoft daje nam wyjście w postaci 2 administratorskich licencji RDS CAL. Korzystanie z nich jest wyjątkowo proste, natomiast należy pamiętać że nie są one przeznaczone do codziennego użytku.
Aby z nich skorzystać przy użyciu systemu Windows 10 należy:

  • Otworzyć pasek wyszukiwania i wpisać mstsc /admin a następnie uruchomić program
  • Wpisać adres serwera do którego chcemy się połączyć
  • Po naciśnięciu przycisku Połącz, logujemy się za pomocą poświadczeń do konta administratora

Od tej pory korzystamy z połączenia za pomocą wbudowanej administracyjnej licencji RDS.