Udostępnianie
Współdzielenie plików bądź folderów jest możliwe poprzez dodanie wymaganych grup bądź użytkowników do listy udostępniania. Można tego dokonać po kliknięciu w symbol 3 kropek obok daty modyfikacji pliku/folderu i wejściu w szczegóły

Następnie przechodzimy do zakładki udostępnianie, wybieramy Użytkownicy i Grupy i tam wpisujemy nazwę użytkownika bądź grupy która ma mieć dostęp. Natomiast jeżeli chcemy zatrzymać udostępnianie klikamy na danym udziale w ikonę kosza.

Zaawansowane udostępnianie
ownCloud pozwala nam poza tym na modyfikację każdego udziału z osobna. Aby tego dokonać, klikamy przy udziale na ikonę trybiku. Tutaj możemy zmieniać uprawnienia konkretnych użytkowników takie jak: możliwość współdzielenia, możliwość edycji, tworzenia nowych plików, zmiany istniejących oraz ich usuwania. Dostęp do każdego z tych praw możemy wyłączyć bądź włączyć w zależności od naszego zapotrzebowania. Poza tym możemy wybrać określony zakres czasu przez jaki osoby będą posiadały dostęp do danego udziału.

Udostępnianie publiczne
Aby udostępnić pliki komuś z poza naszej firmy, bądź osobie która nie posiada konta w ownCloud, możemy utworzyć dostęp publiczny do pliku realizowany poprzez udostępnienie linku do zasobu. Podczas jego tworzenia, możemy wybrać nazwę dla linku, uprawnienia dla użytkowników przeglądających, a także hasło dla zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi.