Serwer ownCloud jest prekursorem usługi Nextcloud. W wielu kwestiach są podobne, natomiast w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się różnice w rozwoju jednej i drugiej usługi.

Żeby zainstalować ownCloud musimy na naszym serwerze posiadać zainstalowane:
– Apache
– MySQL/MariaDB
– PHP

W moim przypadku będę używał systemu CentOS w wersji 8, natomiast procedura instalacji na innych systemach jest bardzo podobna.

Jeżeli te składniki już mamy, musimy doinstalować kilka kolejnych pakietów wymaganych przez ownCloud

# dnf install php-curl php-gd php-intl php-json php-ldap php-mbstring php-mysqlnd php-xml php-zip php-opcache

Następnie musimy utworzyć bazę danych dla usługi oraz użytkownika bazy

mysql> CREATE DATABASE owncloud_data;
mysql> CREATE USER 'oc_dbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'hasło';
mysql> GRANT ALL ON owncloud_data.* TO 'oc_dbuser'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT;

Teraz gdy jesteśmy już przygotowani do instalacji, pobieramy na serwer pakiet z najnowszą wersją a następnie rozpakowujemy archiwum

wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-complete-20200731.zip
unzip owncloud-complete-20200731.zip

Jeżeli archiwum nie zostało wypakowane w folderze /var/www musimy przenieść tam folder ownCloud i zmienić uprawnienia dostępu do folderu

cp -r owncloud /var/www
chown -R apache: /var/www/owncloud

Abyśmy mogli korzystać z naszej chmury przez przeglądarkę musimy skonfigurować serwer Apache

nano /etc/httpd/conf.d/owncloud.conf

I w tym pliku wpisać konfigurację która może wyglądać w ten sposób

Alias /owncloud "/var/www/owncloud/"

<Directory /var/www/owncloud/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All

 <IfModule mod_dav.c>
  Dav off
 </IfModule>

 SetEnv HOME /var/www/owncloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud

</Directory>

Dla zastosowania konfiguracji restartujemy Apache

systemct restart httpd

Teraz, dla zakończenia instalacji wchodzimy na nasz serwer z poziomu przeglądarki. Tam tworzymy konto administratora, wskazujemy folder w którym mają być przechowywane pliki oraz łączymy się z bazą danych.

Po zakończonej konfiguracji możemy zalogować się do naszej usługi i korzystać z niej. Od teraz niezależnie od naszej lokalizacji możemy pracować na naszych plikach w chmurze.