Jeżeli posiadamy już rozwiązania chmurowe od ownCloud, warto pomimo jego poprawnego działania, dbać o aktualność oprogramowania.
Aby tego dokonać należy w pierwszej kolejności przejść w tryb konserwacji. Musimy dokonać tego z głównego folderu ownCloud.

sudo -u apache php occ maintenance:mode --on

Następnie zatrzymujemy nasz serwer Apache i wykonujemy kopię zapasową plików oraz bazy danych

Po zrobieniu kopii przechodzimy na stronę Download Server Packages – ownCloud i pobieramy najnowszą wersję ownCloud na serwer i rozpakowujemy ją do katalogu /var/www

# wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-complete-20200731.tar.bz2
# tar -C /var/www/ -xjf owncloud-complete-20200731.tar.bz2

Po rozpakowaniu, kopiujemy plik konfiguracyjny ze starego folderu do nowego

cp /ścieżka/do/starego/pliku/config.php /var/www/owncloud/config/config.php

Następnie, jeżeli trzymaliśmy pliki w głównym folderze ownCloud, msimy je przenieść w to samo miejsce do nowego folderu. Natomiast jeżeli pliki są przechowywane w innym miejscu, nie musimy podejmować żadnych działań.

W przypadku gdy mieliśmy zainstalowane jakieś dodatkowe aplikacje do ownCloud, musimy przenieść je do nowego folderu.

Kolejnym krokiem jest ustawienie uprawnień do plików i folderów

sudo chown -R apache: /var/www/owncloud

Teraz możemy wreszcie bezpiecznie uruchomić aktualizację do nowszej wersji (będąc w nowym folderze ownCloud)

sudo -u apache php occ upgrade

Po zakończonej aktualizacji, wyłączamy tryb konserwacji i restartujemy serwer Apache

sudo -u apache php occ maintenance:mode --off
sudo systemctl restart httpd

Na koniec warto zalogować się do chmury i sprawdzić czy podczas aktualizacji nie zaginął jakiś plik bądź konfiguracja. Jeżeli wszystko jest w porządku, możemy cieszyć się naszą aktualną wersją ownCloud.