Udostępnianie

Współdzielenie plików lub folderów jest możliwe poprzez nadanie odpowiednich uprawnień dla całych grup lub poszczególnych użytkowników Nextcloud. Możliwe jest także utworzenie udostępnienia publicznego poprzez utworzenie łącz typu link.

Oczywiście możliwy jest także podgląd tego, co zostało udostępnione, komu zostało udostępnione oraz w jaki sposób te uprawnienia udostępniania są realizowane. Usunięcie praw uprawnień udostępniania jest możliwe poprzez kliknięcie ikony Kosza (Zatrzymaj współdzielenie).

Nextcloud umożliwia także nadanie prawa współdzielenia z innymi (udostępniania dalej). Po rozpoczęciu wpisywania nazwy użytkownika lub nazwy grupy, Nextcloud automatycznie uzupełni dalszą część nazwy innego użytkownika lub grupy.

Dostępne jest kilka opcji nadania praw udostępniania oraz współdzielenia:

  • może udostępniać: udostępnione pliki oraz foldery użytkownik może współdzielić z innymi użytkownikami lub grupami w Nextcloud
  • może edytować: użytkownik może prowadzić edycję w udostępnionych plikach i folderach. Możliwa jest współpraca nad jednym plikiem przez kilku użytkowników.
  • może usuwać: możliwe jest usuwanie udostępnionych plików lub folderów
  • może tworzyć: użytkownik może utworzyć nowy folder lub dodać nowe pliki w celu dalszego współdzielenia.
  • może zmieniać: możliwe jest dodanie nowych wersji plików lub podmiana całego folderu plików.

Okres czasu udostępnienia

Nextcloud umożliwia ustawienie czasu udostępniania pliku lub folderu na wybrany okres.

Możliwe jest ustawienie czasu udostępnienia dla współdzielonych plików lub folderów lokalnym użytkownikom, a także ustawienie okresu czasu udostępniania dla pliku lub folderu udostępnionego łączem typu link.

Wcześniejsze wyłączenie czasu udostępniania jest możliwe poprzez chęć zaniechania i odznaczenie checkbox-a przy tej funkcji.

Status udostępniania

Każdy z udostępnionych plików lub folderów zostaje odpowiednio oznaczony ikoną Udostępniania. Przy udostępnionym pliku lub folderze pojawia się dodatkowo napis „Udostępniono”.

Jeżeli zostanie udostępniony link dla danego pliku lub folderu ikona zmienia się i zostaje oznaczona ikoną łańcuszka oraz będzie widoczny napis „Udostępniono”.

Nieudostępnione pliki lub foldery nie zostaną oznaczone żadną z ikon.