Poprzez wybór i instalację systemu Windows na VM (Wirtualnej Maszynie), można do niego podłączyć urządzenia peryferyjne, które są w rzeczywistości podłączone do komputera klienta, a do których dostęp jest możliwy poprzez RDP. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do urządzeń i zasobów lokalnych bezpośrednio w sesji zdalnej. Urządzenia, które mogą być podłączone są to mi. dyski zewnętrzne, pamięci USB, drukarki i inne urządzenia Plug and Play. Należy wykonać następujące czynności, aby podłączyć urządzenia peryferyjne:
  1. Należy uruchomić Podłączanie pulpitu zdalnego.
  2. Następnie kliknąć Opcje i przejść do zakładki Zasoby lokalne.
  3. Kolejno kliknąć przycisk Więcej… i wybrać zasoby, które mogą zostać udostępnione poprzez zdalną maszynę wirtualną (VM).
Wybór opcji udostępnienia Lokalnych urządzeń i zasobów pozwala na szybszy dostęp do plików bezpośrednio ze zdalnej maszyny wirtualnej. Również poprzez dzielenie dostępu z innymi użytkownikami na zdalnej maszynie, inni użytkownicy mogą bezpośrednio uzyskać dostęp do udostępnionych zasobów lokalnych w szybszy i bardziej efektywny sposób.