Przed przystąpieniem do aktualizacji systemu należy wykonać kopię zapasową. Umożliwi to łatwe przywrócenie systemu w przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji.

W celu przeprowadzenia procesu aktualizacji wymagane jest wykorzystanie podwyższonych uprawnień, można skorzystać z konta użytkownika „root” albo poprzedzać każdą wymienioną komendę wpisując „sudo”.

Przed rozpoczęciem procesu docelowej aktualizacji należy sprawdzić czy istnieją wstrzymane pakiety. Służy do tego polecenie:

# apt-mark showhold

Jeśli po zastosowaniu komendy zostanie wyświetlona lista wstrzymanych pakietów należy zmienić ich status. Operację można wykonać stosując:

# apt-mark unhold NAZWA_PAKIETU

Następnie należy zastosować polecenie:

# apt-get update

oraz

# apt-get upgrade

Zostanie przeprowadzony proces odświeżenia indeksów pakietów jak i instalacja aktualizacji.

W celu usunięcia nieużywanych pakietów można wykorzystać polecenie:

# apt-get autoremove

Następnie należy edytować plik z listą źródeł repozytoriów, z których korzysta program apt. Na potrzeby artykułu zostanie wykorzystany edytor nano. W celu edycji listy wystarczy wydać polecenie:

# nano /etc/apt/sources.list

Zawartość pliku prezentuje się następująco.

ubuntu 14 lts trusty

Wszystkie wyrazy trusty koloru czerwonego należy zmienić na xenial. Zawartość pliku po dokonaniu edycji prezentuje się następująco.

ubuntu 16 xenial

W celu zapisania zmian i wyjścia z programu należy skorzystać z skrótu Ctrl+O oraz Ctrl+X.

Po edycji pliku należy wydać komendę:

# apt-get update

oraz

# apt-get dist-upgrade 

Rozpocznie się proces aktualizacji. Czas potrzebny do ukończenia instalacji jest uzależniony od ilości zainstalowanych pakietów jak i przepustowości łącza.

Podczas procesu aktualizacji pakietów system, może wyświetlić monity dotyczące zmiany plików konfiguracyjnych. Należy uważnie przeczytać wszystkie informacje przed ich zaakceptowaniem.

Po ukończeniu procesu instalacji zrestartować maszynę korzystając z polecenia:

# reboot

Po ponownym uruchomieniu systemu obowiązkowo sprawdzić czy wszystkie wykorzystywane programy jak i usługi działają prawidłowo.

W celu sprawdzenia aktualnie zainstalowanej wersji systemu należy skorzystać z polecenia:

# lsb_release -d

Po zastosowaniu komendy powinna ukazać się informacja następującej treści „Destription: Ubuntu 16.04.6 LTS”.