Przed przystąpieniem do aktualizacji systemu należy wykonać kopię zapasową. Umożliwi to łatwe przywrócenie systemu w przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji.

Proces aktualizacji podniesie wersję systemu do najnowszego stabilnego uaktualnienia dla danej wersji.

Aktualizacja między wersjami kodowymi systemu CentOS nie jest wspierana od 09.12.2019r. Jedynym sposobem na przejście między pełnymi wersjami systemu jest utworzenie nowej instalacji i ręcznie przeniesienie plików konfiguracyjnych, baz danych, programów jak i plików użytkowników.

Do wykonania procesu aktualizacji wymagane są podwyższone uprawnienia, oznacza to, że cały proces należy wykonać korzystając z konta „root” lub korzystać z „sudo” przed każdą komendą.

Na początek należy wydać poniższe polecenie.

# yum check-update

Zostanie rozpoczęty proces sprawdzania pakietów pod kontem nowszych wersji z zapisanych repozytoriów. Jego wynikiem będzie lista wszystkich zainstalowanych pakietów, które posiadają nowszą wersję. W celu zainstalowania aktualizacji należy wydać następujące polecenie.

# yum update

Rozpocznie się proces aktualizacji pakietów. Po wstępnym przeanalizowaniu dostępnych aktualizacji zostanie przedstawiona informacja o liczbie pakietów jakie zostaną zaktualizowane jak i ilości przestrzeni dyskowej wymaganej do ukończenia procesu.

Po zaznajomieniu się z wszystkimi informacjami należy wpisać „Y”. W przypadku rezygnacji z procesu aktualizacji należy wpisać „N”.

Zezwolenie na instalację spowoduje przejście do docelowego procesu aktualizowania pakietów. Po jego ukończeniu zostanie wyświetlona informacja „Complete!”. Następnie należy wykonać restart systemu wykorzystując do tego poniższą komendę.

# reboot

Po ponownym uruchomieniu systemu należy obowiązkowo sprawdzić poprawność działania wszystkich wykorzystywanych usług jak i programów.