Po zalogowaniu się do systemu należy wydać polecenie:

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Plik z rozszerzeniem yaml zostanie otwarty w edytorze nano.
netplan

Hierarchia  w pliku  jest ustalana za pomocą wcięć. Bardzo ważne jest aby  były one wykonywane za pomocą spacji. W przypadku użycia przycisku TAB konfiguracja nie zostanie zastosowana oraz zostanie zwrócony błąd z informacją o niezidentyfikowany znaku.

Aby skonfigurować dany interfejs sieciowy należy przejść do jego sekcji i podać następujące parametry:

  • dhcp4:  – Podając false lub true włącza lub wyłącza pobieranie adresu IPv4 dla danego interfejsu
  • addresses: – Adres IP w notacji CIDR w nawiasach kwadratowych
  • gateway4: –  Adres bramy
  • nameservers: – Adresy IP serwerów DNS w nawiasach kwadratowych. Poszczególne adresy należy rozdzielić przecinkiem.
Poniżej została przedstawiona zawartość pliku konfiguracyjnego po dokonanych modyfikacjach.

W przypadku konfiguracji kilku interfejsów sieciowych w pliku powinny znajdować się ich nazwy wraz odpowiednimi parametrami. W celach pokazowych zastosowano następującą konfigurację. Interfejs eth0 został skonfigurowany z wykorzystaniem prywatnego adresu z klasy C natomiast w przypadku eth1 został wykorzystany adres z prywatnej klasy B.

konfiguracja dwóch interfejsów

Następnie kombinacją przycisków Ctrl+O zapisać plik oraz przy użyciu Ctrl +X wyjść z programu nano.

W celu zastosowania zmian należy wydać następujące polecenie.

sudo netplan apply

Wykorzystując komendę

ifconfig

lub

ip address

można sprawdzić czy konfiguracja interfejsów została zastosowana.

ifconfig

Na powyższym zrzucie ekranu widać, że interfejs eth0 posiada adres 192.168.1.78 a interfejs eth1 172.16.0.23. Odpowiada to parametrom ustawionym w pliku konfiguracyjnym.