Po zalogowaniu do konta administratora należy kliknąć ikonę menu start znajdującą się w lewym dolnym rogu. Z otwartego widoku wybrać pozycję” Control panel”.

control panel

W nowym oknie wybrać „Add language”.

add language

W przypadku wyboru podczas instalacji języka różnego od regionu i klawiatury na liście zainstalowanych języków zostanie zaprezentowana pozycja wybrana regionu i klawiatury.

Options

W przypadku zmiany na język, który nie był wcześniej wybrany w pozycji regionu oraz klawiatury kliknąć „Add language”.

Z listy wybrać interesującą pozycję i kliknąć „Open”.

wybór języka

W przypadku różnych wersji języka należy wskazać właściwą i kliknąć „Add”.

dodawanie języka

W dalszej kolejności zaznaczyć interesującą pozycję i przenieść ją na górę listy. W tym celu kliknąć przycisk „Move up”.

move up

Po przeniesieniu języka na górę listy kliknąć „Options”.

options germany

Następnie kliknąć pozycję „Download and install language pack”.

pobieranie pakietu językowego

Zostanie rozpoczęty proces pobierania i instalacji pakietu językowego.

pobieranie języka

Ukończony proces instalacji zostanie zasygnalizowany stosownym komunikatem. 

Następnie w oknie ustawień języka wybrać pozycję „Advanced settings”.

advanced settings

W nowym konie zmienić zaznaczone pozycje na wybrany język i kliknąć „Save”.

System poprosi o ponowne logowanie. Należy je wykonać klikając przycisk „Log off now”.

ponowne logowanie

Po ponownym zalogowaniu język dla danego konta zostanie zmieniony. W celu zmiany języka dla wszystkich kont należy kliknąć ikonę menu start znajdują cą się w lewym rogu. Następnie w nowym widoku kliknąć „Panel sterowania”.

Panel sterowania

Odnaleźć i kliknąć „Dodaj język”.

dodaj język

Z otwartego okna wybrać „Ustawienia zaawansowane”.

ustawienia zaawansowane

Następnie kliknąć pozycję „Zastosuj ustawienia językowe do ekranu powitalnego, kont systemowych i nowych kont użytkowników”.

W otwartym konie kliknąć „kopiuj ustawienia”.

kopiuj ustawienia

Następnie zaznaczyć dwie pozycje:

  • Ekran powitalny i okna systemowe,
  • Konta nowych użytkowników.
ekran powitalny, konta systemowe, nowe konta

Po zaznaczeniu wyżej wspomnianych pozycji kliknąć „OK”. System poprosi o ponowne uruchomienie systemu, które należy wykonać.

uruchom ponownie

Od teraz wszystkie konta znajdujące się w systemie jak i nowo utworzone będą posiadały interfejs w języku polskim.

Należy pamiętać, że zmianom nie ulegną nazwy grup ani kont domyślnych utworzonych przed zmianą języka systemu.