W celu zarządzania dodatkiem OnlyOffice w usłudze Nextcloud należy zalogować się na konto posiadające uprawnienia administratora. Po pomyślnym logowaniu kliknąć na zdjęcie profilu użytkownika, znajdujące się w prawym górnym rogu, a następnie z otwartej listy wybrać pozycję „Ustawienia”.

Po przejściu do panelu ustawień, z listy znajdującej się w lewej części strony wybrać pozycję ONLYOFFICE.

Zostanie otwarty widok ustawień OnlyOffice. Widok ten jest podzielony na 3 sekcje.

Sekcja pierwsza odpowiada za ustawienia połączenia serwera Nextcloud z serwerem OnlyOffice

W tym miejscu znajduję się adres serwera dokumentów OnlyOffice oraz klucz zabezpieczeń będący dodatkową ochroną przed nieupoważnionym dostępem. W celu korzystania z serwera dokumentów konieczne jest aby serwery Nextcloud oraz OnlyOffice korzystały z protokołu HTTPS. W przypadku chęci przetestowania działania OnlyOffice istnieje możliwość połączenia się z publicznym serwerem demonstracyjnym. Po zmianie ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz.

Sekcja druga są to ustawienia ogólne.

Za ich pomocą można ograniczyć dostęp do możliwości edycji plików z poziomu usługi Nextcloud dla danych grup jak i wybrać czy okno edytora ma zostać otworzone w nowej karcie przeglądarki. Następnie można wybrać jakiego rodzaju pliki mogą być otwierane za pomocą OnlyOffice. Dostępne są następujące formaty plików:

 • .docm
 • .dotx
 • .html
 • .pdf (tylko odczyt)
 • .potx
 • .ppsx
 • .pptm
 • .xls
 • .xlsx
 • .xltx
 • .doc
 • .docx
 • .epub (tylko odczyt)
 • .potm
 • .ppsm
 • .ppt
 • .pptx
 • .xlsm
 • .mltm
Poniższe formaty plików są obsługiwane przez OnlyOffice jednakże mogą spowodować utratę danych w przypadku edycji:
 • csv 
 • .odp
 • .ods
 • .odt
 • .rtf
 • .txt
Pod ustawieniami ogólnymi dostępne są pozycje pozwalające dostosować wygląd edytorów. Umożliwiają one włączenie czatu podczas pracy grupowej, kompaktowych nagłówków, supportu OnlyOffice oraz opinii, menu pomocy, oraz wstążki. Skorzystanie z przycisku Zapisz spowoduje zapisanie dokonanych zmian.

Ostatnia sekcja odpowiada za ustawienia znaku wodnego.

Oprócz własnego teksu można skorzystać z zmiennych, które będą dodawać informacje o danym użytkowniku oraz aktualną datę. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru w jakich przypadkach znak wodny ma zostać umieszczony. W celu zapisu ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz.