Serwer dokumentów OnlyOffice to pakiet biurowy online typu open source. Pozwala na edycję, tworzenie oraz przeglądanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych bezpośrednio z poziomu klienta web usługi Nextcloud. Wspiera również pracę grupową, czyli edycję pliku przez kilka osób w tym samym czasie. OnlyOffice jest w pełni kompatybilny z formatami OpenXML dzięki czemu pozwala na 100% obsługę formatów wykorzystywanych w pakiecie Microsoft Office.

Tworzenie pliku

W celu utworzenia nowego pliku należy przejść do głównego okna aplikacji webowej usługi Nextcloud. Następnie należy kliknąć znak plusa zaznaczony na poniższym zrzucie ekranu.

Zostanie rozwinięta lista za pomocą, której należy wybrać interesujący typ pliku.

W przypadku utworzenia pliku tekstowego należy użyć opcji „Nowy dokument”. Jeśli potrzeba utworzyć plik z arkuszem kalkulacyjnym wybrać „Nowy skoroszyt”. Utworzenie pliku prezentacji nastąpi po wyborze pozycji „Nowa prezentacja”. Po kliknięciu na daną pozycję należy wpisać nazwę pliku oraz kliknąć ikonę strzałki zaznaczoną na zdjęciu po niżej. 

Zostanie otwarty odpowiedni edytor pozwalający na wprowadzanie i edycję danych. Domyśle rozszerzenia plików z jakich korzysta OnlyOffice to:

Dokumenty – .docx

Skoroszyty – .xlsx

Prezentacje – .pptx

Edycja istniejących plików

W celu edycji istniejących dokumentów należy przejść do odpowiedniej lokalizacji, w której znajduje się docelowy plik w kliencie web usługi Nextcloud.

Następnie kliknąć na wybrany plik z jednym z obsługiwanych rozszerzeń. Zostanie otwarte okno odpowiedniego edytora. Lista wspieranych formatów plików prezentuje się następująco:

 • .docm
 • .dotx
 • .html
 • .pdf (tylko odczyt)
 • .potx
 • .ppsx
 • .pptm
 • .xls
 • .xlsx
 • .xltx
 • .doc
 • .docx
 • .epub (tylko odczyt)
 • .potm
 • .ppsm
 • .ppt
 • .pptx
 • .xlsm
 • .mltm
Poniższe formaty plików są obsługiwane przez OnlyOffice jednakże mogą spowodować utratę danych w przypadku ich edycji:
 • csv 
 • .odp
 • .ods
 • .odt
 • .rtf
 • .txt