W skład zestawu narzędzi OnlyOffice wchodzi edytor prezentacji multimedialnych. Pozwala on na łączenie tekstu oraz grafik i ich przedstawienie w przyjaznej dla oka wersji.

Obsługiwane rozszerzenia plików:

 • .ppt
 • .pptx
 • .potx
Poniższe formaty plików są obsługiwane przez OnlyOffice jednakże mogą spowodować utratę danych w przypadku ich edycji:
 
 • .odp

Opis interfejsu

Środkowa część edytora jest miejscem edycji slajdu.

Prawy pasek boczny pozwala na edycję dodatkowych parametrów danego typu obiektu np. kolor, rozmiar.

Lewy pasek boczny zawiera następujące elementy:

 • Wyszukaj,
 • Lista slajdów,
 • Panel komentarzy – otwiera listę komentarzy zamieszczonych przez innych użytkowników,
 • Okno czatu – pozwala na komunikację z innymi osobami pracującymi aktualnie nad plikiem,
 • Informacje o programie.
lewy pasek edytora prezentacji

Funkcje edytora zostały podzielone na karty dzięki czemu dostęp do nich jest szybki i wygodny. Są to odpowiednio plik, narzędzia główne, wstawianie, współpraca i wtyczki.

Opis zakładek

Karta plik pozwala dokonywać modyfikacji ustawień samego pliku.

Karta ta pozwala na:

 • Zapisane pliku (w przypadku, gdy włączony jest zapis automatyczny funkcja ta jest niedostępna),
 • Przeglądanie i edytowanie informacje o prezentacji,
 • Pobranie pliku w jednym z dostępnych formatów,
 • Dostęp do opcji zaawansowanych – wyłączenia automatycznego zapisu, sposób wyświetlania zmian podczas współtworzenia,
 • Dostęp do pomocy – dokumentacja OnlyOffice w języku Angielskim,
 • Powrotu do dokumentu.

Opcje dostępne w narzędziach głównych odpowiadają za tworzenie i edycję slajdów umieszczonych w prezentacji. Jest to domyślna zakładka jaka zostaje otwarta po uruchomieniu edytora.

zakładka narzędzia główne w oknie prezentacji

Dostępne opcje w narzędziach głównych to:

 • Zarządzanie slajdami oraz możliwość rozpoczęcia pokazu slajdów,
 • Formatowanie tekstu w polach tekstowych,
 • Wstawianie pól tekstowych, zdjęć oraz innych obiektów,
 • Zmiana stylu prezentacji.

Karta wstawianie pozwala umieszczać dodatkowe obiekty wizualne.

Za pomocą opcji dostępnych w zakładce wstawianie można:

 • Umieścić tabelę,
 • Wstawić pola tekstowe, tekst arty, obrazy, kształty, wykresy,
 • Dodać hiperłącza, komentarze,
 • Skonfigurować nagłówek, stopkę, datę, numer slajdu,
 • Umieścić znaki matematyczne oraz symbole.

Karta współpracy umożliwia dostosowanie edycji pliku przez kilku użytkowników w tym samym czasie.

Zakładka ta umożliwia:

 • Udostępnienie pliku,
 • Zmianę trybu współpracy,
 • Dodawanie lub usuwanie komentarzy,
 • Otwarcie okna czatu.

Zakładka wtyczki pozwala uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji OnlyOffice.

Domyślnie dostępne opcje to:

 • Tworzenie makr – skrypty pozwalająca zautomatyzować rutynowe prace, pisane w javascript,
 • Wyróżnienie tekstu,
 • Rozpoznawanie tekstu na obrazie,
 • Prosty edytor obrazów,
 • Czytanie tekstu,
 • Wyszukiwanie synonimów zaznaczonego wyrazu (obsługuje tylko język angielski),
 • Tłumacz – otwiera dodatkowe okno pozwalające na przetłumaczenie wpisanej frazy w wybranych językach,
 • Osadzanie filmu z serwisu YouTube – Umieszcza obraz będący kadrem z wybranego filmu w serwisie YouTube oraz dodaje do niego hiperłącze do filmu.

Zapisywanie pliku

Dostępne są dwie metody zapisywania pliku. Pierwsza jest to zapis automatyczny, który jest domyślnie włączony. Przy każdej przerwie w wprowadzaniu danych następuje zapisanie dokonanych zmian. Dodatkowo plik jest zapisywany również w przypadku zamknięcia okna przeglądarki.

Druga metoda to zapis ręczny, wszelkie dokonane zmiany wymagają ręcznego zapisania. Wykorzystywany jest w tym celu przycisk Zapisz, zaznaczony poniżej.

Można też zastosować kombinację klawiszy Ctrl + S.

W przypadku wyłączenia opcji automatycznego zapisu nie ma możliwości podglądu na żywo co jest wprowadzane przez pozostałe osoby pracujące z dokumentem.