Zakładka ustawienia konta podzielona jest na kilka podsekcji. 

podstawowe ustawienia

W tej części zostanie opisany widok podstawowych ustawień.

panel podstawowych ustawień

Pierwsza pozycja pozwala włączyć opcję zarządzania kontem. Jest to funkcjonalność pozwalająca zarządzać maszynami wirtualnymi przez inne osoby, bez przekazywania swoich danych logowania.

Kolejna sekcja to dane logowania. Pozwala na zmianę adresu email oraz hasła przypisanego do konta. 

Pozycja język aplikacji pozwala przełączyć się między wersjami językowymi panelu zarządzania. Do wyboru zostały oddane dwa języki, polski i angielski.

W sekcji serwer główny można wybrać parametry jakiej maszyny mają być przedstawiane w zakładce pulpit. Zakładka ta jest prezentowana jako domyślna po zalogowaniu.

Sekcja regulaminy pozwala pobrać w dowolnym momencie, dokumenty związane z regulaminem usług, SLA oraz informacje związane z ochroną danych osobowych.