Przypisanie nowego adresu IP dla karty sieciowej maszyny wirtualnej związane jest między innymi z podaniem adresu IP, maski sieci oraz adresu bramy domyślnej. Niezbędne dane zostaną przekazane przez NSIX Data Center.

Należy przejść do Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania) wybierając kolejno Menu Start, a następnie Control Panel (Panel Sterowania):

menu start windows serwer
panel sterowania windows serwer

Należy kliknąć opcję View network status and tasks poniżej kategorii Network and Internet, a następnie kliknąć w menu po lewej Change adapter settings:

zmiana ustawień karty sieciowej

Zostanie teraz otwarte okno Network Connections z listą dostępnych kart sieciowych maszyny wirtualnej. Należy wybrać kartę sieciową, dla której ma być skonfigurowany nowy adres IP poprzez kliknięcie na nią prawym przyciskiem myszy, a następnie wybór opcji Properties (Właściwości):

właściwości karty sieciowej

W nowo otwartym oknie właściwości karty sieciowej, należy wybrać opcję Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i kliknąć przycisk Properties:

właściwości karty sieciowej

W kolejnym oknie w zakładce General należy wpisać dane dotyczące adresu IP, maski sieci, adresu bramy, serwerów DNS:

konfiguracja adresu ip karty sieciowej

W celu zaprezentowania przykładu poprawnie skonfigurowanej karty sieciowej przyjęto dane: adres IP 185.182.96.200, maska sieci 255.255.255.0, brama 185.182.96.1, adres głównego serwera dns 185.182.99.111, adres alternatywnego serwera dns 185.182.99.222

skonfigurowany adres ip karty sieciowej

Zatwierdzenie wprowadzonych zmian należy potwierdzić klikając przycisk OK.

Aby przetestować połączenie, można skorzystać z polecenia ping dostępnego w Wierszu polecenia (cmd):

polecenie ping