Aby zainstalować centralę 3CX na serwerze, wymagany jest do tego system Debian lub Windows. Ze względu bezpieczeństwa rekomendujemy aby instalacja była wykonana w sieci prywatnej, bez dostępu z zewnątrz. W moim przypadku pokażę przykładową instalację na serwerze z systemem Debian 9.

Pierwszym krokiem przed instalacją będzie aktualizacja pakietów systemowych

sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo systemctl reboot

Dodajemy repozytorium 3CX

wget -O- http://downloads-global.3cx.com/downloads/3cxpbx/public.key | sudo apt-key add -
echo "deb http://downloads-global.3cx.com/downloads/debian stretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/3cxpbx.list

Aktualizujemy repozytorium i instalujemy centralę 3CX

sudo apt update
sudo apt install -y net-tools dphys-swapfile
sudo apt -y install 3cxpbx

Po zainstalowaniu, wybieramy w jaki sposób chcemy skonfigurować naszą centralę: przez przeglądarkę czy przez linię komend. W moim przypadku skonfiguruję ją przez przeglądarkę, dlatego po zainstalowaniu wpisuję w przeglądarkę adres_serwera:5015/. Po otworzeniu strony ukazuje nam się okno wyboru typu instalacji.

Wpisujemy nasz klucz licencyjny i przechodzimy do tworzenia konta administratora

Następnie wpisujemy nasz publiczny adres IP oraz wybieramy czy dostajemy go statycznie, czy może dynamicznie

Teraz wpisujemy pełną kwalifikowaną nazwę naszego serwera oraz gdzie jest on zlokalizowany

W kolejnym kroku wybieramy na jakich portach chcemy żeby działał nasz system VoIP oraz porty dla zarządzania z poziomu przeglądarki

Później wybieramy nasz główny adapter sieciowy

Po kliknięciu dalej, instalator zacznie konfigurować naszą centralę. Gdy to się skończy, zostajemy zapytani, jak dużo numerów chcemy mieć w naszej centrali

Dodajemy adres administratora

Kraj i strefę czasową

W kolejnym kroku, tworzymy operatora, czyli główny numer z telefonem zewnętrznym, na który mają przychodzić wszystkie połączenia

Dalej, możemy wybrać do jakich państw chcemy mieć możliwość wykonywania połączeń

A w kolejnym kroku, w jakim języku mają być odtwarzane komunikaty

Po tym, nasza centrala jest przygotowywana do uruchomienia. Gdy zostanie utworzona, wyświetlany jest komunikat o poprawnym zakończeniu konfiguracji i podsumowanie najważniejszych informacji które podaliśmy w poprzednich krokach.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem serwera dla usługi 3CX, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, tam pomożemy Ci dobrać parametry dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania.