Systemy z rodziny Windows pozwalają na nawiązanie zdalnego połączenia. Dzięki temu istnieje możliwość dostępu do serwera do 2 użytkowników jednocześnie.

W celu aktywacji połączenia RDP należy przejść do menu start i wpisać This PC (Ten komputer). Zostanie wyświetlony 1 wynik. Następnie kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i z otwartego menu wybrać Properties (Właściwości).

Z nowo otwartego okna wybrać pozycje Advanced system settings (Zaawansowane ustawienia systemu).

Następnie w nowym oknie przejść do zakładki Remote (Zdalny) i zaznaczyć opcję Allow remote connections to this computer.

Po zaznaczeniu opcji system wyświetli informację iż połączenie pulpitem zdalnym jest możliwe z poziomu dowolnej sieci. W przypadku ograniczenia dostępu zdalnego do określonych adresów IP należy utworzyć odpowiednią regułę firewall. 

Po kliknięciu przycisku OK znajdującym się w alercie należy kliknąć Apply

Wszyscy administratorzy systemu mogą nawiązywać połączenie zdalne z serwerem. W przypadku gdy użytkownik bez praw administracyjnych ma mieć możliwość nawiązania połączenia RDP należy dodać go do grupy Remote desktop users (Użytkownicy pulpitu zdalnego).