W zakładce zakupione produkty można zobaczyć listę posiadanych usług.

tabela produktów

Lista jest stworzona w formie drzewa. Oznacza to, że produkty, które są ze sobą powiązane znajdują się jedno pod drugim, w formie wcięcia np. posiadając maszynę wirtualną może zostać powiązany z nią system operacyjny lub dodatkowa przestrzeń dyskowa.

Informacje jakie można odczytać to nazwa zakupionych produktów, cena, data zakupu, czy dzień rozliczenia. Ponadto dla produktów typu „Maszyna wirtualna” zostanie wyświetlona nazwa maszyny powiązanej z danym produktem.

Na samym dole listy znajduje się łączny koszty wszystkich zakupionych produktów.

W przypadku posiadania większej ilości produktów można skorzystać z opcji szukania. Znajduje się ona po prawej stronie tuż nad tabelą, wystarczy wpisać w niej nazwę, datę lub cenę interesującego produktu a lista zostanie zawężona do wpisanych kryteriów.