Po zakupie i uruchomieniu wirtualnej zapory sieciowej IPFire, należy przejść do swojego panelu klienta i wejść w zakładkę „Maszyny wirtualne” a następnie przejść do jej konsoli w celu początkowej konfiguracji.

Po uruchomieniu środowiska pojawia się okno pierwszej konfiguracji gdzie należy ustawić po kolei:
– Język wpisywania tekstu,
– Strefę czasową,
– Nazwę hosta oraz domenową dla maszyny,
– Hasło konta 'root’ do logowania lokalnego oraz hasło do konta 'admin’ używanego do logowania poprzez interfejs graficzny jako strona w sieci WEB.

Po przejściu przez powyższe kroki konfiguracji, kreator przekierowuje użytkownika do konfiguracji interfejsów sieciowych.
W przypadku kiedy zapora jest konfigurowana po raz pierwszy, domyślny typ konfiguracji jest tutaj odpowiedni. Jedyne co należy ustawić to przypisanie interfejsów sieciowych oraz ich adresów IP.

Aby skonfigurować przypisanie interfejsów należy przejść do opcji konfiguracji pt. „Drivers and card assignments”

W menu które otwiera się po kliknięciu Enter należy ustawić odpowiednie interfejsy gdzie „Green” to interfejs LAN a „Red” to interfejs WAN. Jest to oznaczenie samego systemu które pozwala na szybkie rozróżnienie różnych typów interfejsów.
Docelowo konfiguracja powinna wyglądać podobnie jak na poniższym zrzucie ekranu.

W przypadku ustawiania adresów IP, sytuacja wygląda bardzo podobnie. Pierwszym krokiem jest wybranie interfejsu a następnie przypisanie mu adresu sieciowego. W przypadku interfejsu „Green” możemy ustawić jedynie statyczny adres IP, natomiast kiedy ustawiamy adres interfejsu „Red” mamy do wyboru adresowanie statyczne, DHCP lub przez protokół PPPoE. W przypadku serwerów wirtualnych w NSIX wybraną metodą powinna być DHCP, które automatycznie zaciągnie wymaganą konfigurację.

Po poprawnym wypełnieniu konfiguracji wybieramy przycisk „Done” i klikamy Enter co pozwoli systemowi operacyjnemu na zapisanie konfiguracji.

Po wykonaniu powyższej akcji pokazuje się jeszcze opcja włączenia serwera DHCP którą należy wypełnić według własnych potrzeb.

Po zaakceptowaniu konfiguracji i odczekaniu chwili, zapora sieciowa jest gotowa do działania.

Jeżeli wszystko zostało wypełnione i skonfigurowane pomyślnie, na maszynie podłączonej do IPFire powinien zostać pobrany adres IP z DHCP.