Konfiguracja serwera OpenVPN na IPFire to proces, który umożliwia zdalny dostęp do sieci lokalnej przez Internet. OpenVPN jest popularnym narzędziem do tworzenia połączeń VPN. IPFire to bezpieczny firewall oparty na systemie Linux, który oferuje wiele usług, w tym OpenVPN.

Dzięki temu, że interfejs graficzny zapory IPFire jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, proces konfiguracji jest prosty i intuicyjny, nawet dla osób bez doświadczenia w pracy z firewallami. Poniżej przedstawiamy kroki konfiguracji.

Krok 1: Należy się zalogować do interfejsu graficznego IPFire poprzez przeglądarkę internetową. W tym celu należy wprowadzić adres IP firewalla IPFire oraz dane administratora. Należy pamiętać że domyślny port zarządzania zaporą to 444 a także dostęp z zewnątrz w domyślnej konfiguracji jest zablokowany.

Krok 2: Należy przejść do strony konfiguracji OpenVPN poprzez menu „Usługi”, a następnie wybrać „OpenVPN”. Na stronie tej można włączyć lub wyłączyć serwer OpenVPN a także dostosować jego konfigurację do swoich potrzeb.

Krok 3: Następnym krokiem jest konfiguracja ustawień serwera OpenVPN. Po wybraniu przycisku „Edytuj”, można skonfigurować takie opcje jak:

  • Adres IP lub nazwa hosta na której ma nasłuchiwać serwer.
  • Protokół: TCP lub UDP.
  • Numer portu, na którym serwer OpenVPN będzie oczekiwał na przychodzące połączenia.
  • Zakres adresów IP używanych przez klientów VPN.
  • Algorytm szyfrowania używany przez serwer OpenVPN do szyfrowania ruchu sieciowego.
  • Szyfrowanie kanału transmisji.

W celu odpowiedniej konfiguracji należy zmienić następujące ustawienia:

  • Zmiana nazwy hosta na publiczny adres IP. Dzięki temu serwer VPN będzie dostępny nawet w przypadku awarii systemu DNS lub jego niepoprawnej konfiguracji.
  • Warto także włączyć szyfrowanie kanału transmisji aby wszystkie dane przechodzące pomiędzy urządzeniem klienta a serwerem były szyfrowane. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

Krok 4: Do uruchomienia serwera wymagane jest jeszcze utworzenie urzędu certyfikacji na podstawie którego będą wydawane certyfikaty. Aby tego dokonać należy kliknąć w przycisk „Generuj certyfikaty root/host”. Po uzupełnieniu danych w kreatorze certyfikaty zostaną utworzone.

Krok 5: Kolejnym krokiem jest wygenerowanie plików konfiguracyjnych klienta. Należy wybrać przycisk „Dodaj” w części „Stan i kontrola połączenia”, a następnie wybierz rodzaj połączenia „Host-to-Net”. Po wprowadzeniu nazwy dla certyfikatu należy wybrać do czego ma mieć dostęp dany użytkownik w części zatytułowanej „Advanced client options”. Po zatwierdzeniu wszystkich ustawień należy kliknąć „Zapisz” aby certyfikat został utworzony.

Krok 6: Wygenerowane pliki konfiguracyjne klienta można pobrać, a następnie zaimportować do oprogramowania klienta OpenVPN. Generowanie odbywa się w tej samej części strony co tworzenie nowych certyfikatów. Przy wybranym połączeniu zaraz obok ikony statusu dostępna jest opcja pobrania plików konfiguracyjnych.

Aby zaimportować pliki konfiguracyjne, należy otworzyć oprogramowanie klienta OpenVPN i wybrać „Importuj”. Następnie należy wybrać plik konfiguracyjny klienta, który został pobrany, a następnie wybrać „Otwórz”. Drugą opcją jest skopiowanie rozpakowanego folderu do folderu „config” w miejscu instalacji programu OpenVPN.