Serwer aplikacyjny BigBlueButton jest bardzo przydatnym narzędziem, szczególnie w dużych korporacjach, gdzie bardzo często prowadzone są wideokonferencje, czy spotkania online. Może być także użyteczny w małych i średnich firmach, które realizują pracę zdalną.

Systemem który jest na tę chwilę oficjalnie obsługiwany jest Ubuntu w wersji 16.04 LTS i to na nim będziemy przeprowadzać instalację.
Przed instalacją warto też sprawdzić, czy nasz serwer spełnia minimalne wymagania podane na oficjalnej stronie projektu.
Będziemy także używać skryptu instalacyjnego który dostarczany jest przez wydawcę, oraz bardzo skraca czas potrzebny do uruchomienia tego rozwiązania na naszym serwerze. Musimy pamiętać także aby uruchomić skrypt jako root.

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -w -a -v xenial-22 -s (nazwa FQDN naszego serwera) -e (adres mailowy dla certyfikatu SSL) -g

Jednak co oznaczają poszczególne składniki tego polecenia ?

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh

Ta część odpowiada za pobranie skryptu instalacyjnego z serwera.

| bash -s --

Od znaku | przekazywane są wskaźniki dla skryptu który właśnie pobraliśmy oraz sposób jego wykonania, w tym wypadku wykonujemy ten skrypt w konsoli bash i przekazujemy kolejne parametry
-w – instalacja ufw (firewall)
-a – instalacja konferencji demonstracyjnych
-v xenial-22 – wersja BigBlueButton którą instalujemy
-s – konfiguracja serwera z nazwą hosta (FQDN)
-e – email dla Let’s Encrypt – wystawcy certyfikatu SSL dla naszej domeny, który odnawia się samodzielnie, tak aby nasza strona nie straciła nagle certyfikacji
-g – instalacja Greenlight – aplikacji internetowej przydatnej podczas korzystania z BigBlueButton

Po uruchomieniu skryptu, rozsiadamy się i czekamy na jego wykonanie.
Wszystkie składniki zainstalowane będą automatycznie.

Jeżeli podczas instalacji nie wystąpiły żadne błędy, wchodzimy na naszą stronę i sprawdzamy czy działa tak jak powinna.

Dokumentację odnośnie skryptu możemy znaleźć na stronie projektu: https://github.com/bigbluebutton/bbb-install, gdzie opisane są wszystkie opcje i możliwości konfiguracji.